Samen de strijd aan tegen zwerfafval langs Zuidelijke Rijnoever

Stadsblokken, het festivalterrein © Zefanja

Op donderdag 17 juni heeft wethouder Bob Roelofs het officiële startschot gegeven voor de strijd tegen het zwerfafval op de Zuidelijke Rijnoever. Aanleiding voor het starten van dit initiatief is de toenemende hoeveelheid zwerfafval langs de Zuidelijke Rijnoever en de strandjes rondom het Strand Zuid.

Samenwerkende partners

Heel Arnhem Schoon, het KinderWijkTeam, exploitanten van Strand Zuid, gemeente Arnhem, Rijkswaterstaat, politie en KondorWessels Projecten hebben de handen ineengeslagen om te komen tot een eenduidige aanpak van het zwerfafvalprobleem. Samen sterk om het probleem aan te pakken.

Jong en oud worden door de verschillende partijen aangespoord te helpen met de opruimwerkzaamheden en ook proberen we mensen op hun verantwoordelijkheden te wijzen. Door de politie zal er preventief gesurveilleerd worden waarbij de focus ligt op veiligheid, maar het zwerfafval als milieuaspect wordt meegenomen.

De boodschap

KondorWessels Projecten (onderdeel van VolkerWessels) is eigenaar van het festivalterrein en is gebaat bij een schone en rustige omgeving waar mensen graag komen om te recreëren. Zij juicht het initiatief om samen de strijd aan te gaan dan ook van harte toe en stelt middelen beschikbaar. Zo worden er borden geplaatst met een specifieke boodschap en worden er afvalcontainers en peukenpotten geplaatst.

Wethouder Roelofs is zeer enthousiast over het plan om samen in actie te komen en zo Arnhem schoon te houden!

 

 

Reacties