Vandaag bezichtiging van drie projecten tijdens de ‘Dag van de bouw’

De RWS toren in Presikhaaf. Het uiterlijk is inmiddels al drastisch gewijzigd (Foto: Harry Gerritsen)

ARNHEM – De vereniging Bouwend Nederland is in 2006 gestart met de imagocampagne ‘De Bouw maakt het’. Met die campagne wil Bouwend Nederland de trots van de sector over het werk delen met het publiek.

In het kader van die doorlopende campagne wordt jaarlijks de ‘Dag van de bouw’ georganiseerd. Vandaag, zaterdag 20 mei, is er weer zo’n dag.

In Arnhem kunnen morgen drie projecten die in uitvoering zijn worden bezichtigd. Dat zijn de verbouwing van de RWS toren in Presikhaaf, de bouw van 94 appartementen en een parkeergarage in Malburgen en de aanleg van de (bovengrondse) Sint Jansbeek in de binnenstad.

De RWS toren

Het voormalige kantoorgebouw met toren van Rijkswaterstaat in Presikhaaf wordt getransformeerd tot 294 studentenwoningen. Er komen zelfstandige wooneenheden, groepswoningen en woningen voor mindervaliden.

Hiermee wordt voor studenten van de Hogeschool Arnhem Nijmegen meer woonruimte gecreëerd en draagt het project bij aan de positie van Arnhem als kennisstad.

Tegelijkertijd wordt er leegstaande 14.000 m2 kantoorruimte op een zinvolle wijze ingevuld en een markant gebouw behouden. Verwacht wordt dat deze transformatie en goede impuls is voor Presikhaaf en het gelijknamige winkelcentrum.

Oplevering van het complex zal in augustus plaatsvinden. Tijdens de ‘Dag van de bouw’ kan het worden bezocht van 10:00 tot 16:00 uur.

Sint Jansbeek Arnhem

Bij dit project wordt de Sint Jansbeek zichtbaar teruggebracht in de Arnhemse binnenstad. Het deel van de Sint Jansbeek dat nu wordt gerealiseerd is het tracédeel van Hoek Catharinaplaat-Beekstraat tot aan de uitstroom bij de Rijnkade.

De beek zal langs de noordzijde van de Eusebiuskerk komen te lopen en dan via de Broerestraat, Nieuwstraat naar de Rijnkade. De beek zal gevoed worden door een nieuw gemaal in de Lauwersgracht.

Dit project kan worden bezocht van 10:00 tot 14:00. De verwachte opleverdatum van het project is 1 december 2017.

94 appartementen en parkeergarage Visserslaan

Belegger Vesteda en Vastbouw hebben een turnkey overeenkomst getekend voor in totaal 94 appartementen in Arnhem. Het project ‘Aan de Rijn’ bestaat uit twee woontorens met tussenliggend een parkeergarage in de wijk Malburgen Oost.

Het betreft een voormalige ontwikkelingsopgave van woningcorporatie Volkshuisvesting Arnhem. Vesteda heeft in nauwe samenwerking met Vastbouw een optimaal woonproduct ontwikkeld.

In de afgelopen jaren is het aanzien van de wijk Malburgen door de realisatie van diverse renovatie- en nieuwbouwprojecten sterk verbeterd. De bereikbaarheid van en het voorzieningenniveau in de wijk is zeer goed.

Bezoekers van dit project kunnen zich melden bij Visserlaan 1 tussen 10:00 en 14:00 uur.

Reacties