Verkiezingen, het verloop van het democratisch proces

Er komen weer verkiezingen aan. Op 15 maart kan iedereen die een stempas heeft ontvangen gebruik maken van het stemrecht, in het kader van de Provinciale Staten (P.S.)  en de Waterschappen. Arnhem Direct maakt hier een drietal artikelen over. 1. Stemmen en het democratisch proces 2.  De Provinciale Staten en 3. de Waterschappen. We beginnen bij het stembureau.

Door Annemarie van Harten

Arnhem heeft op 15 maart aanstaande zo’n 76 stembureaus ingericht. Met bordjes en pijlen wordt u naar een stembureau in de buurt, waar u wilt stemmen, verwezen. Eenmaal binnen, laat u uw identiteitsbewijs zien en wordt uw stempas ingenomen door een medewerker. Uw naam en stemnummer worden afgevinkt. U ontvangt een stembiljet, gaat het stemhokje in, vouwt het biljet open en maakt een vakje rood, met potlood. U deponeert uw biljet in een grote groene brievenbus en vervolgt uw dag.

Geldig, ongeldig

Wanneer het witte vakje voor een kandidaat gedeeltelijk of helemaal rood is ingekleurd, is uw stem geldig. Ongeldig is de stem, wanneer het vakje niet is ingevuld, maar op een andere manier kenbaar is gemaakt, welke kandidaat de voorkeur heeft. “Jan is de beste”, is ongeldig. Een andere kleur dan rood in het vakje, of een verwijzing naar uzelf “hartelijke groeten, Nico Klaassen” maakt uw stem ook ongeldig. Als u een foutje maakt kunt u één keer een nieuw stemformulier krijgen. In principe mag er slechts één persoon in het stemhokje zijn, behalve wanneer u een lichamelijke beperking hebt. In dat geval mag iemand u helpen.

Blanco stemmen

Sommige mensen stemmen blanco en leveren een niet ingevuld biljet in. Er bestaat een misverstand dat blanco stemmen verdeeld worden over de grootste partijen, maar de blanco stemmen bepalen alleen mede de hoogte van de opkomst bij de verkiezingen, ze gaan niet naar andere partijen.

Wat mag de kiezer nog meer

Wanneer u het meldt bij de voorzitter van het stembureau kunt u de hele dag bij het stemmen èn het tellen aanwezig zijn, mits u het stemproces niet verstoord. Mocht u interesse hebben, dan is het mogelijk om stembureau medewerker te worden. Er is vaak een tekort aan voorzitters, vervangend voorzitters, gewone medewerkers en mensen die stemmen willen tellen. Dit zijn vrijwillige functies met een vergoeding van €10 per uur voor tellers tot €200 voor voorzitters. U krijgt een online cursus.  Sommige mensen doen dit werk voor de gezelligheid, anderen zoals uitkeringsgerechtigden doen dit om wat bij te verdienen.

De stemdag

De voorzitters halen de stembenodigdheden om 7.00 uur op het stadhuis. Van 7.30-21.00 uur kan er op het stembureau gestemd worden. De kiezer mag dit in principe doen in elk stemlokaal in de gemeente. Voor de medewerkers bestaat de dag uit twee delen. Zij werken of van 7.00 tot  14.00 uur of van 14.00 tot 21.00 uur. De tweede ploeg telt daarna de stemmen van het betreffende lokaal. Soms wordt het laat en is men pas na middernacht thuis. In totaal werken er op één stemdag per lokaal acht mensen. Als alles geteld en formulieren ingevuld zijn brengt de voorzitter alle stembiljetten en andere zaken keurig verpakt in een grote zak naar het stadhuis. In veel gevallen wordt er ook nog de volgende dag geteld. In Arnhem is dit in de Eusebiuskerk.

Interesse ?

Mocht u interesse hebben om de verkiezingsdag eens als medewerker te beleven, dan kunt u dit kenbaar maken door een mailtje te sturen naar verkiezingen@arnhem.nl

Alvast prettige verkiezingen gewenst. In welke rol dan ook.

 

Reacties