Vroeg Eropaf: aanpak problematische schulden

© Koos Kostwinder

Arnhem gaat verder met succesvolle aanpak vroegsignalering problematische schulden. Arnhemmers die mee hebben gedaan aan Vroeg Eropaf, hebben het afgelopen jaar hun schuld fors zien dalen. Bij deelnemers aan het traject dalen de schulden. Reden voor Arnhem om verder te gaan met deze aanpak, en zelfs uit te breiden. Vorige week tekenden wethouder Martien Louwers en vijftien organisaties een nieuw convenant om problematische schulden terug te dringen. Daarnaast werd een nieuw convenant Meldpunt Ontruimingen getekend.

‘Mooi dat we hiermee zoveel Arnhemmers kunnen helpen’, vindt wethouder Schulddienstverlening Martien Louwers. ‘Er rust een groot taboe op het hebben van schulden. Het duurt doorgaans wel 5 jaar voordat iemand om hulp durft te vragen. Dan zijn de schulden vaak al zo fors opgelopen, dat je er in je eentje niet meer uit kunt komen. En daardoor krijg je nog veel meer problemen. Dit Vroeg Eropaf project helpt je dan echt vooruit.’

Schulden voorkomen

Met de methode Vroeg Eropaf willen de ondertekenaars gezamenlijk voorkomen dat problematische schulden bij inwoners ontstaan. Het niet betalen van de vaste lasten is een belangrijk eerste signaal dat laat zien dat de financiële situatie zorgelijk is. Door dit te onderkennen en er letterlijk op af te gaan, kunnen veel problemen worden voorkomen. De betreffende huishoudens krijgen passende schulddienstverlening aangeboden.

Rekeningen weer betalen

De medewerkers van Vroeg Eropaf hebben inmiddels zo’n 1.000 Arnhemmers bezocht. Inwoners die meedoen aan het traject zien hun schulden dalen en zijn weer in staat om regelmatige betalingen (voor bijvoorbeeld energie en huur) te doen. Het is vervolgens wel van belang dat ze niet opnieuw in financiële problemen komen. Daarom nemen de wijkteams twee maanden na afloop van de Vroeg Eropaf-interventie contact op met de inwoner om te bespreken of alles goed gaat, of alle afspraken worden nagekomen en of er nog hulp nodig is.

Veel schuldeisers die vaste lasten innen van Arnhemse huishoudens doen mee met de aanpak. Het gaat om Menzis, CZ, VGZ, NUON, Eneco, Vitens, de woningcorporaties Volkshuisvesting, Vivare, Portaal, Habion, Omnia Wonen en Mooiland en de gemeente Arnhem zelf. Het convenant wordt medeondertekend door welzijnsorganisatie Rijnstad, die de huisbezoeken doet bij mensen met waar een zorgelijke financiële situatie dreigt. Ook VGGM en BKR uit Tiel tekenen het convenant. Zij verzorgen de datakoppeling.

Huisontruimingen voorkomen

Het Meldpunt Ontruimingen is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Arnhem, woningcorporaties Volkshuisvesting, Vivare, Portaal, Rijnstad, Mooiland en Habion en de Stichting Wijkteams Arnhem. Het doel van dit meldpunt is het voorkomen van ontruimingen van huurwoningen als gevolg van huurschulden. Bij de gemelde huurachterstanden ligt er al een vonnis tot ontruiming van de rechtbank.

Reacties