Bouw Nijmeegseweg: eerst inbreng bewoners, dan plannen maken

De Monchyplein © Zefanja

Ruim 200 nieuwe woningen erbij langs Nijmeegseweg: hoe kijken de bewoners van Malburgen aan tegen woningbouw? Dat is de centrale vraag van de bewonersbijeenkomst, die de gemeente op 2 april organiseert over dat onderwerp. Het resultaat van die bijeenkomst, bepaalt mede hoe de Nijmeegseweg er in de toekomst uit komen te zien. Nadat college en gemeenteraad zich hebben uitgesproken over de plannen, kan er op zijn vroegst in 2020 gestart worden met de bouw van naar verwachting ruim 200 woningen.

IJskast

Al in 1998 stelde de gemeenteraad een plan vast om nieuwbouw te realiseren langs de Nijmeegseweg, tussen het Gelredome en het De Monchyplein. Op dat moment stonden daar vooral oude portiekflats. Later, in 2009 en 2010, heeft de gemeente in samenspraak met bewoners en andere belanghebbenden een gebiedsvisie voor het gebied opgesteld. In 2012 zijn vervolgens de portiekflats gesloopt en werd er tijdelijk groen aangelegd. Door de economische crisis zijn de plannen voorlopig in de ijskast gezet.

Eengezinswoningen en appartementen

Inmiddels neemt de vraag naar woningen weer toe en wil de gemeente de woningbouw langs de Nijmeegseweg weer oppakken. Daarvoor is, net als 10 jaar geleden, inbreng van bewoners van groot belang. Op de bewonersbijeenkomst wil de gemeente de uitgangspunten toelichten en bespreken. Het gaat om een combinatie van circa 100 eengezinswoningen en circa 130 appartementen. Ook is er ruimte voor sociale huur en mogelijk ook zorgwoningen.

Aandacht voor groen en minder asfalt

Het gaat niet alleen om woningbouw; onderdeel van het project is ook dat er voldoende aandacht voor het groen is langs de Nijmeegseweg. Daarom wordt er een landschapsarchitect betrokken bij het opstellen van de plannen. Uitgangspunt is in ieder geval zoveel mogelijk bestaand groen en bomen te behouden. Daarnaast is het de bedoeling dat de afwikkeling van het verkeer op het De Monchyplein efficiënter wordt en er minder asfalt overblijft.

De gemeente gaat deze woningen overigens niet zelf ontwikkelen en bouwen. Het plangebied is opgedeeld in 6 ‘plots’. Deze worden verkocht aan ontwikkelaars die dan binnen de door de gemeente in overleg met bewoners opgestelde uitgangspunten woningen mogen bouwen. Deze bouw zal op zijn vroegst in 2020 starten.

Visiekaart

Onderstaande visiekaart is ook als PDF te DOWNLOADEN.

Reacties