Weinig te besteden, tóch naar de club

Jeugdfonds Sport & Cultuur: tóch naar (bijvoorbeeld!) dansles

Als gevolg van de coronacrisis hebben meer gezinnen te maken met geldzorgen. Kinderen en jongeren die voor de crisis wekelijks naar het voetbalveld, dansschool, judovereniging of muziekles gingen, staan mogelijk aan de zijlijn; hun ouders kunnen de contributie of het lesgeld niet meer betalen. Een heel groot deel van de kinderen kan via de GelrePas worden geholpen. Maar nu, door de coronacrisis en de economische gevolgen daarvan, zijn er veel meer gezinnen en kinderen voor wie een steuntje in de rug belangrijk is.

Karate of rappen: goed voor zelfvertrouwen

Sport is voetbal, judo, zwemmen, karate, turnen, volleybal, tennis, hockey, basketbal, schaatsen en nog veel meer… Cultuur is ballet, streetdance, stijldansen, hiphop, muziek maken, schilderen, rap, musical, fanfare, toneel en nog veel meer… Het Jeugdfonds wil dat alle kinderen en jongeren lid kunnen worden van een sportclub, of dans-, muziek-, theater- of kunstlessen kunnen volgen. Niet alleen omdat het leuk is, maar omdat het belangrijk is voor de persoonlijke ontwikkeling. Op de club leer je samenwerken, ontdek je waar je goed in bent, maak je nieuwe vrienden en krijg je meer zelfvertrouwen.

Jeugdfonds Sport & Cultuur Arnhem zet zich in voor de jeugd tussen 0-18 jaar uit gezinnen die niet in aanmerking komen voor de GelrePas, maar toch een laag besteedbaar inkomen hebben. Wij betalen voor deze kinderen en jongeren (deels) het lesgeld van bijvoorbeeld muziek, dans, toneel of een andere creatieve cursus, of de contributie van een sportclub én eventueel de spullen zoals sportkleding, dansschoenen of de huur van een instrument.

Intermediair

De aanvraag voor een bijdrage wordt gedaan door een intermediair. Een intermediair is bijvoorbeeld de juf, meester, buurtsportcoach, vrijwilliger Leergeld, schuldhulpverlener of medewerker sociaal wijkteam. Na goedkeuring is er voor sport een maximale vergoeding van € 225,- en voor cultuur (dans, muziek, theater, urban) een maximale vergoeding van € 405,- mogelijk. Wij betalen de contributie of het lesgeld direct aan de sportclub/lesgever. Je ontvangt zelf geen geld.

Kun je geen intermediair vinden? Neem dan contact op met Jeugdfonds Sport & Cultuur Arnhem via jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/arnhem. Zij kunnen je verder helpen.

Reacties