Werken in de wijken: Arnhem stelt 5 nieuwe uitgangspunten

Ook Malburgen Oost zal er dan veel op moeten inleveren © Zefanja Hoogers

De gemeente Arnhem heeft een geschiedenis in ‘wijkgericht werken; het organiseren van gemeentelijke taken op wijk- of stadsdeelniveau. Sinds 2016 heet het programma Van Wijken Weten waarvoor voor de tweede koersnota vijf nieuwe uitgangspunten zijn gesteld.

Raadsvoorstel: wijksturing als belangrijk uitgangspunt voor al het werk van de gemeente, in goede samenwerking met partners in de wijk; leefbaarheid als kern van de Arnhemse wijkaanpak met oog voor het karakter van de wijk. Met de nieuwe Koersnota, die tot stand kwam met hulp van onder andere inwoners, georganiseerde wijkoverleggen, ondernemers en andere partners in de stad, wordt een nieuw toekomstbestendig kader voorgesteld voor het samenwerken in de Arnhemse wijken.

Betrokken inwoners en partners in de stad zijn nodig voor het ontwikkelen van sterke en leefbare wijken. In 2016 werd met een eerste Koersnota de basis gelegd voor de Arnhemse wijkaanpak ‘Van Wijken Weten’. Om deze wijkaanpak te verstevigen en door te ontwikkelen stelt het college met een nieuwe Koersnota een volgende stap voor aan de Arnhemse gemeenteraad. Arnhemse inwoners, organisaties en ondernemers moeten met de nieuwe Koersnota nog meer invloed op hun wijk krijgen.

Mark Lauriks, wethouder Leefbare Wijken: ‘In Arnhem zetten gemeente, bewoners, ondernemers en andere organisaties zich al jaren in voor veilige, schone en leefbare wijken. Als stad kennen we een lange geschiedenis van wijkenaanpak. Daar zijn we trots op. We weten maar al te goed dat we daarmee goud in handen hebben, mits we dat koesteren en niet laten verstoffen. En soms is het nodig om goud even goed op te poetsen. Daarom hebben we de afgelopen tijd gewerkt aan een nieuwe Koersnota voor Van Wijken Weten, eentje die nog jaren mee kan. Hiermee bouwen we verder aan een gemeente dicht bij de inwoner in een leefbare wijk en grip voor mensen op hun eigen leefomgeving. Heel veel Arnhemmers hebben met ons meegedacht hoe we dit het beste kunnen aanpakken. Veel dank voor de richting die zij ons geven!’

Leefbaarheid, maatwerk en samenwerking

De afgelopen jaren heeft de gemeente ervaring opgedaan in wijkgericht werken. Deze ervaringen zijn meegenomen in de ontwikkeling van de nieuwe Koersnota Van Wijken Weten. Vijf uitgangspunten vormen de kern van de Koersnota. Het eerste uitgangspunt gaat ervan uit dat de wijk wordt betrokken in al het werk binnen de gemeente Arnhem. Of je nou in de wijk werkt of niet. Het tweede uitgangspunt stuurt op leefbaarheid in iedere wijk. Bij uitgangspunt drie staat het karakter van de wijk centraal. Want iedere wijk in Arnhem is uniek en heeft andere behoeften. Uitgangspunt vier zet in op het volledig benutten van alles wat de
wijken al te bieden hebben, van sociale wijkondernemingen tot bewonersoverleggen. Het vijfde uitgangspunt gaat over een goede samenwerking tussen alle partijen waarbij de gemeente een betrouwbare partner moet zijn.

Van inspiratie naar koersnota

Na vijf jaar wijkgericht werken heeft gemeente Arnhem in 2021 laten onderzoeken hoe het ervoor staat met de Arnhemse wijkaanpak. Hieruit bleek dat wijkgericht werken de goede richting uitgaat maar dat een verdere ontwikkeling nodig was. Ook bleek uit onderzoek van de rekenkamer dat de gemeenteraad onvoldoende een rol heeft binnen wijksturing in Arnhem waardoor de raad haar taken niet goed kan uitvoeren. Het afgelopen jaar is de gemeente Arnhem daarom samen met inwoners, maatschappelijke partners en de eigen organisatie aan de slag gegaan met een nieuwe Koersnota. Na verschillende inspiratiesessies, werksessies en onderzoeken ligt er nu een Koersnota waar de gemeente tot 2030 mee vooruit kan. Aan deze koersnota hebben in totaal ruim 1600 mensen uit de stad meegedacht. De volgende stap is een plan waarin staat hoe de nieuwe
uitgangspunten in de praktijk gebracht kunnen worden. Daaraan voorafgaand moet de gemeenteraad eerst nog een besluit nemen en de nieuwe koersnota vaststellen.

Het raadsvoorstel en de concept versie van de Koersnota zijn hier te vinden.  

Reacties