Wijkactieplan brengt wijk en gemeente samen

{

<p>Als buurtbewoner kun je zelf je eigen woonomgeving helpen vormgeven. Juist dat vergroot de eendracht in de wijk. Daarvan zijn Dominique Struik, voorzitter van de wijkvereniging Vrehoek en opbouwwerkers Sanne van der Werff en Gerard Scheuter overtuigd. Daarom werken ze keihard aan de verbindingen tussen mensen in de wijk. En met succes. ‘De mensen zijn steeds positiever. Er gebeurt steeds meer samen!’</p>
<p>Dat is bijvoorbeeld te zien aan de Buurtoverleggen die dit jaar drie keer zijn gehouden. Dat is een overleg over onderwerpen die Vredenburg aangaan en waar iedere wijkbewoner welkom is. Er is mee begonnen om de wijkactieplannen, afspraken tussen wijk en gemeente, te bespreken.<br />
Gerard Scheuter: ‘Bij de eerste bijeenkomst was de opkomst een man of dertig en was er wat scepsis. Nu bij de derde bijeenkomst zat de zaal vol en is er enthousiasme ontstaan, omdat er concrete stappen gezet worden.’ Het aantal mensen dat zich aanmeldt om bijvoorbeeld in de groengroep te gaan zitten, of om het parkeervraagstuk met de gemeente te bespreken, neemt toe. Het is waardevol dat nieuwe bewoners samen optrekken met vrijwilligers die de wijk al door en door kennen. Vooral jongere mensen melden zich aan, ziet Sanne van der Werff. ‘Het is goed dat mensen opstaan om dit soort dingen te doen.’ </p>

<p>Parkeren Groningensingel<br />
Tegelijk is het nodig de buurt successen te laten zien om de buurt te enthousiasmeren. Gerard Scheuter: ‘Het parkeerprobleem bestaat al lang in sommige buurten. Dat komt doordat er bij de bedrijven altijd te weinig parkeerruimte was en omdat er bij de bedrijven een beleid gevoerd wordt waardoor medewerkers hun auto niet parkeren op het bedrijventerrein maar een plek zoeken in de wijk. Nu is er een plan gemaakt, gedragen door de wijk. Het idee is de Groningensingel, gebouwd als vierbaansweg,  smaller te maken door een baan te gebruiken voor parkeervakken. Dat kan honderd parkeerplaatsen opleveren. Een stedenbouwkundige heeft er over geadviseerd en bewoners gaan het bespreken met de gemeente. </p>

<p>Het is een van de punten uit het wijkactieplan. In dat actieplan kunnen wijken met geld van de provincie en deskundigheid van wijk en gemeente hun eigen omgeving vormgeven. Gerard Scheuter: ‘Dankzij dat geld kunnen we dit uitvoeren.’ Tegen de tijd dat de wijkkrant uitkomt, is er al wellicht meer nieuws bekend over de parkeerplaatsen. </p>

<p>Festival en Burendag<br />
Het is leuk dat steeds meer mensen actief zijn in de wijk, zeggen Dominique, Sanne en Gerard. Of het nu gaat om het festival in het park waar heel veel organisaties en bewoners uit de wijk bij betrokken waren. Of bij bijvoorbeeld Burendag, georganiseerd door verschillende partijen in de wijk als het Leger des Heils, SWOA, RIBW, de wijkvereniging en wijkbewoners. Waar de wijkvereniging het Rad van Fortuin uitleende regelde het Leger des Heils de pannenkoeken en het RIBW de flyer. </p>

<p>Andere goede ontwikkelingen in de wijk zijn het speelplan voor Park Immerloo, waar een natuurlijke speelplaats moet komen, waar avontuurlijk kan worden gespeeld. En natuurlijk was het zomerfestival in Park Immerloo in juli een groot succes. Volgend jaar, half juli, moet het er weer komen, zegt Dominique Struik die samen met anderen de editie van 2014 organiseerde en nog meer mensen zoekt om het in 2015 voort te zetten.  Dominique: ‘Dit jaar was het twee dagen. Volgend jaar kan het misschien naar drie dagen. Maar we hebben wel meer mensen nodig. Het is leuk en je leert een hoop mensen kennen.’ Die kunnen zich melden via email dstruik@planet.nl, net als mensen die meer willen weten van de wijkvereniging. </p>

<p>Het WAP of te wel wijkactieplan<br />
Het wijkactieplan (WAP) is een vervolg op de wijkspeerpunten. De wijkspeerpunten waren een aantal wensen om de leefbaarheid van de wijk te verbeteren en de gemeente bekeek of die wensen gerealiseerd konden worden. De wijkspeerpunten hadden een looptijd van een jaar. Die looptijd was te kort om resultaten te boeken en er was onvoldoende overeenstemming tussen wijk en gemeente over de wensen.<br />
De wijkactieplannen hebben een looptijd van twee jaar en bevatten maximaal 10 afspraken die in afstemming tussen de wijk en de gemeente zijn gemaakt. Het is een samenwerkingsverband. Deze periode loopt van 2014 tot 2016 en de projecten kunnen mede met steun van provinciale bijdragen worden uitgevoerd. Voor de volgende periode is het de bedoeling de gemeentelijke begroting meer af te stemmen op de wijkactieplannen.</p>

Reacties

Wees de eerste die reageert op "Wijkactieplan brengt wijk en gemeente samen"

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*