Wijkinitiatief: de Paas-tas actie

Voor de derde keer wordt er ook dit jaar voorafgaand aan Pasen, een actie georganiseerd om onze medewijkbewoners in Klarendal, Sint Marten en Spoorhoek met een zeer kleine portemonnee te voorzien van een Paas-tas. De actie is gestart ná Carnaval, officieel dus in de vastentijd om die ook voor minder bedeelde wijkbewoners tijdens het Paasweekend feestelijk af te kunnen ronden.

Nog meer dan vorige jaren wordt deze Paas-tas een pakket wat vergelijkbaar is met een kerstpakket. Waar de voedselbank de basis-voedingsmiddelen levert, wil de organisatie daar bovenop wat extra lekkers of bijzonders aanbieden.

Partners

Dat extra lekkers en bijzonders is natuurlijk niet zomaar bij elkaar. Wijkbewoners of andere Arnhemmers kunnen luxe paasartikelen inleveren bij De Wasplaats Klarendalseweg 439, Inloophuis Sint Marten aan de Van Slichtenhorstraat 34, basisschool KunstRijk (in MFC Klarendal) of Molen De Kroon. Al deze locaties zijn samen met christelijke wijkgemeenschap Villa Klarendal tevens organisatie van dit initiatief. Zij hopen dit jaar 200 huishoudens te kunnen verrassen.

Vrijwilligers gezocht

Daarnaast zullen er goederen ingezameld worden bij de Albert Heijn vestigingen Velperbuitensingel, Rozet, Burgemeesterskwartier en natuurlijk die van Klarendal. Hiervoor zoeken we vrijwilligers, die op enkele zaterdagmiddagen bij de inzameling aanwezig zijn en klanten van flyers voorzien. Wil je daaraan meedoen, stuur dan een mailtje aan john.holtackers@hotmail.com.

Financiële bijdrages

De bewonersoverleggen van zowel Klarendal als Sint Marten/Sonsbeek hebben vanuit de wijkbudgetten al bijdrages toegezegd. Maar voor iedereen is het mogelijk om een financiële bijdrage te geven. Dat kun je sturen naar: Rekeningnummer NL87 INGB 0000 7104 34 t.n.v. Inloophuis Sint Marten, o.v.v. “bijdrage Paastasactie”. Ook enkele andere instanties hebben al laten weten financieel bij te dragen.

De tassen worden op Goede Vrijdag 19 april uitgereikt in het MFC Klarendal, Kazerneplein 2.

Facebookpagina: facebook.com/paastasactieklarendalsintmarten

Reacties