GNMF vindt woningbouw Stadsblokken-Meinerswijk onverstandig

De Gelderse Natuur en Milieufederatie: “Het is onverstandig om 430 woningen te bouwen in het uiterwaardengebied Stadsblokken-Meinerswijk in Arnhem. Nieuwbouw in deze flessenhals van de Rijn beperkt de mogelijkheden om in de toekomst de rivier veiliger te maken bij hoogwater. De huidige plannen zullen lokaal zelfs leiden tot een opstuwing van hoogwater bij de Drielsedijk.”

ingezonden door de Gelderse Natuur en Milieufederatie

Dit schrijft de GNMF in haar zienswijze op het Ontwerpbestemmingsplan Gebiedsontwikkeling Stadsblokken-Meinerswijk. Petra Souwerbren, directeur bij de GNMF: “In de toekomst kunnen we meer pieken in het hoogwater verwachten. De veiligheid is het meest gebaat bij verruiming van de rivierbedding en niet bij het toevoegen van nieuwe obstakels. Daar zijn alle deskundigen het over eens. Daarom wordt in heel Nederland gewerkt aan hoogwatergeulen, kribverlagingen en het terugleggen van dijken. Bij Lent zijn zelfs huizen afgebroken. Hoe gaat Arnhem aan de rest van het land uitleggen dat zij juist hier 430 woningen gaat bouwen?”

Woningbouwopgave

Het plan van de gemeente voorziet in 430 woningen. Daarmee wijkt volgens de GNMF de gemeente af van de Gebiedsvisie. Daarin is sprake van de functies cultuur en recreatie met ‘ondersteunende (woon)bebouwing’.

Bovendien wordt in het plan niet gemotiveerd waarom dit grote aantal woningen juist in Stadsblokken-Meinerswijk moet worden gebouwd. Er zijn namelijk in Arnhem nog andere bouwlocaties, zoals langs de Westervoortsedijk en in Schuytgraaf.

Mocht op een kleinere schaal toch ondersteunende woningbouw nodig zijn, dan pleit de GNMF voor het toepassen van de ladder voor duurzaam ruimtegebruik. Bebouwing wordt daarbij geconcentreerd direct bij de Mandelabrug.

Noot van de redactie: eigenaar van het gebied KondorWessel projecten droeg afgelopen december 140 voetbalvelden  aaneengesloten natuur over aan de gemeente Arnhem: een cadeau aan de stad.

‘De Arnhemmer komt momenteel maar zelden met het gebied in aanraking, omdat het moeilijk toegankelijk is en op plekken vervuild of verslonsd. Door de plannen wordt het gebied toegankelijk en aantrekkelijk voor heel Arnhem. Om dit te kunnen financieren, is kleinschalige bebouwing van minder dan 1% van het totale gebied nodig: zo draaien de Arnhemmers niet voor de kosten op’ aldus KondorWessels.

Reacties