Wonen op camping Arnhem

Afgelopen dinsdag heeft de gemeente Arnhem samen met de provincie, de belastingdienst en de politie een inventarisatieactie gehouden op Camping Arnhem. De sfeer was rustig en de mensen werkten mee. De meeste bewoners van de camping hadden begrip voor de actie. Doel van de actie was om in beeld te krijgen hoeveel mensen er op de camping verblijven en onder welke omstandigheden.

96 nieuwe Arnhemmers

De actie leverde honderden ingevulde vragenlijsten op, met informatie over het verblijf van de bewoners. Deze vragenlijsten worden de komende tijd geanalyseerd. Er zijn 96 nieuwe inwoners ingeschreven bij de gemeente. Er werd één persoon is aangehouden. Daarnaast werden vijf auto’s aangetroffen die niet voor de motorrijtuigenbelasting waren opgegeven. Dat is ter plekke in orde gemaakt. Ook werden twee auto’s in beslag genomen. Er werden vier openstaande boetes geïnd.

Toekomst Camping Arnhem

De gemeente verwacht -mede door deze inventarisatie -voor het einde van het jaar meer inzicht te hebben in de situatie en problematiek op de camping. Vervolgens zal het college een voorstel aan de raad voorleggen over hoe zij deze problematiek wil aanpakken. Dat is in de gemeenteraad zo afgesproken.

De inventarisatie werd uitgevoerd door toezichthouders van de gemeente en medewerkers van de politie. De actie startte om 5.00 uur vanmorgen en was rond 14.00 uur afgerond. Op de camping zijn ongeveer 600 vakantiewoningen.

Vragen SP

De SP fractie stelt schriftelijke vragen aan het Arnhemse college over de inval op camping Arnhem. “Het permanent wonen op de camping Arnhem, ook door gezinnen met kinderen, wordt al jaren actief gedoogd door de gemeente. In sommige gevallen geven bewoners aan door de gemeente te zijn doorverwezen en bij meerdere bewoners biedt de gemeente ondersteuning via thuiszorg of jeugdzorg.”

Eén van de vragen van de fractie is “Heeft de gemeente inderdaad lijsten ontvangen met permanente bewoners op de camping? Zo ja, hoe rijmt u dat met eerdere uitspraken van de campingeigenaar dat het onbekend was wie er permanent op de camping woonde? Wat heeft de gemeente sinds ontvangst van deze lijsten ondernomen om de bij hen bekende bewoners van camping Arnhem te herhuisvesten? Indien er na ontvangst van deze lijsten geen actie is ondernomen, waarom niet?”

De SP ziet camping Arnhem vooral als een lucratief verdienmodel voor de campingeigenaar, heeft vragen over de samenwerking met hem én maakt zich zorgen over de onzekere toekomst van bewoners.

LEES DE HELE BRIEF (PDF)

Reacties