Arnhem koestert zijn bomen

© Zefanja

Het belang van bomen in Arnhem is groot en neemt alleen maar toe. Denk maar aan de verkoeling die bomen brengen op een warme dag. Of de bijdrage die bomen leveren aan schone lucht omdat ze fijnstof afvangen en CO2 opnemen. Om het toenemende belang van bomen te onderstrepen is er een nieuw bomenbeleid gemaakt. In het nieuwe beleid worden Arnhemse bomen (nog) beter beschermd, komen er meer bomen bij en worden bomen langer en beter verzorgd. Het nieuwe bomenbeleid dat tot stand is gekomen dankzij de inbreng van vele Arnhemmers wordt nu voorgelegd aan de Arnhemse gemeenteraad die er uiteindelijk een besluit over neemt.

ingezonden door gemeente Arnhem

Nieuw bomenbeleid

Wethouder Cathelijne Bouwkamp is verheugd dat het beleid er nu is: “Het belang van bomen voor onze samenleving is groot. De afgelopen periode waarin we intensief met Arnhemmers in gesprek zijn gegaan over het nieuwe bomenbeleid werd dat nog eens extra onderstreept. Met het nieuwe bomenbeleid maken we onze stad nog groener, worden onze bomen nog beter beschermd door de invoering van een kapvergunning nieuwe stijl en creëren we een omgeving waarin het belang en de waarde van onze bomen maximaal wordt behartigd. Een stap voorwaarts dus voor de groene en gezonde stad die Arnhem is en ook in de toekomst wil blijven.”

Geboortebomen

Een van de concrete ambities uit het nieuwe plan is dat de gemeente meer bomen wil planten. Daarbij wordt in de eerste plaats gekeken naar toevoeging van bomen op zogenaamde hitteplekken in de stad zoals de binnenstad en de wijk Kronenburg-Vredenburg. Maar ook wijkinitiatieven voor meer bomen in een straat of een ‘tiny forest‘ kunnen op steun van de gemeente rekenen. Verder wil de gemeente met speciale subsidieregelingen het aantal bomen laten toenemen. Naast de bestaande subsidieregeling voor bomen op hitteplekken wordt er gewerkt aan een subsidieregeling voor ‘geboortebomen’. Daarbij is het idee dat bij de geboorte van een Arnhemmer als cadeau voor de pasgeborene een boom geplant kan worden.

Kapvergunning nieuwe stijl

Hoewel de kapvergunning in Arnhem nog steeds van kracht is, bestaat het beeld dat de kapvergunning is afgeschaft. Dat zorgt en zorgde voor onduidelijkheid. Om die onduidelijkheid weg te nemen wordt een kapvergunning nieuwe stijl voorgesteld waarbij er in alle gevallen een melding moet worden gemaakt van voorgenomen kap. Afhankelijk van de melding wordt de aanvrager in één oogopslag duidelijk gemaakt of er een vergunning nodig is of dat een boom zonder vergunning gekapt mag worden. Een uitgebreide set aan criteria dat ten grondslag ligt aan het wel of niet verkrijgen van een vergunning zorgt ervoor dat er altijd een zorgvuldige afweging plaatsvindt. Daarbij is ook nadrukkelijk aandacht voor het belang van een boom voor de biodiversiteit en de waarde van de boom voor het klimaat.

Excellente verzorging

Uitgangspunt bij het beheer en onderhoud van de bomen is dat bomen kunnen uitgroeien tot grote volwassen bomen. Daarbij is het van belang dat bomen op een goede plek staan en ruimte hebben om te groeien. Daarom kiezen we er vanaf nu voor om bij lanen de bomen te plaatsen op hun zogenoemde eindafstand. Dat wil zeggen dat ze volop ruimte hebben om te groeien zonder dat andere bomen in de weg staan. Tot voor kort werden bij lanen meer bomen geplant dan uiteindelijk nodig waren. Zo was op voorhand al duidelijk dat een aantal bomen moesten wijken om andere de ruimte te geven. Ook kiest de gemeente ervoor om bomen die het einde van hun levenscyclus naderen langer te laten staan door het onderhoud voor deze bomen te intensiveren.

Met elkaar

Om gebruik te maken van de vele kennis die er bij Arnhemmers is als het gaat om bomen wil de gemeente een Boom Kwaliteitsteam in het leven roepen. Dit team dat bestaat uit bewoners en (externe) deskundigen kan de gemeente gevraagd en ongevraagd adviseren bij projecten waar mogelijke kap van bomen in het spel is.

Nieuw bomenbeleid zorgt voor meer bomen en betere bescherming ervan >> bekijk de website Bomenplan Arnhem

Reacties