Word je gezonder van een buurtgroenbedrijf?

Vierjarig onderzoek naar gezondheidseffecten van wijkondernemingen van start

De gemeente Arnhem en Wageningen University & Research gaan samen met zes Arnhemse sociale wijkondernemingen onderzoeken wat de effecten zijn van hun activiteiten op de gezondheid van de inwoners en de leefbaarheid van de wijk. De onderzoekers hopen tevens inzicht te krijgen in de succesfactoren van zulke ondernemingen. Maandag 2 juli gaf wethouder Roeland van der Zee bij de Arnhemse wijkonderneming ‘De Beijer’ het startsein voor het onderzoeksproject. Het onderzoek duurt 4 jaar.

Op de startbijeenkomst presenteren de zes deelnemende sociale wijkondernemingen zichzelf. Ook bespreken het onderzoekteam en de wijkondernemingen op welke manier zij samen het onderzoek de komende 4 jaar gaan aanpakken. Daarna ondertekenen alle deelnemende partijen een samenwerkingsverklaring.

Wijken leefbaarder maken
Wethouder Roeland van der Zee. “Levendige en leefbare wijken zijn van groot belang voor de stad. Sociale wijkondernemingen spelen daar een dankbare rol in. Het zijn initiatieven die met en door wijkbewoners zijn opgezet om de wijk aantrekkelijker en leefbaarder te maken.” Dat kunnen ontmoetingsplekken zijn waar mensen in de wijk samen komen, zoals een wijktuin of buurtrestaurant. Maar ook diensten zoals een buurgroenbedrijf of een wasserij. Deze wijkinitiatieven hebben vaak tot doel om inwoners te ondersteunen en activeren en de leefomgeving van de buurt te verbeteren. Maar werkt dat ook zo? Op die vraag hopen de onderzoekers over 4 jaar antwoord te geven.

Het onderzoek
Gedurende het onderzoek worden in de wijken waar de sociale wijkondernemingen actief zijn onder meer enquêtes gehouden om het bereik van de initiatieven te onderzoeken. Daarnaast worden interviews gehouden met inwoners, initiatiefnemers van de sociale ondernemingen en medewerkers van de sociale wijkteams en de teams leefomgeving. Deze interviews zijn bedoeld om meer inzicht te krijgen in de gezondheidseffecten van de sociale wijkondernemingen. Zo willen de onderzoekers helder krijgen hoe en waarom inwoners actief worden in de wijk, welke betekenis dit voor hen heeft en op welke wijze dit bijdraagt aan hun gezondheid.

Deelnemers
Het project wordt uitgevoerd door de gemeente Arnhem en Wageningen University & Research en de zes Arnhemse sociale wijkondernemingen. Dit zijn De Wasplaats (wijkwaswinkel), STEVIG (welzijnsorganisatie in de Geitenkamp), Kunst op de Bult / De Beijer (ontmoetingsplek in de Geitenkamp), Buro MLBRGN (mediabureau dat werplekken biedt voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt), ’t Broek Omhoog (diverse activiteiten in het Arnhemse Broek) en De Blauwe Wijkeconomie (werken aan een duurzame woon-, werk- en leefomgeving in het Spijkerkwartier). Daarnaast werkt het onderzoeksteam samen met de GGD, Movisie en het Netwerk Actieve Bewonersgroepen LSA. ZonMW financiert het onderzoek.

 

Reacties