WTC Arnhem potentiële locatie voor internationaal klimaatbureau

Foto: Ben ter Mull

ARNHEM – De Provincie Gelderland biedt het WTC in Arnhem aan als kantoor voor de vestiging van het internationale klimaatbureau. Gelderland doet dit om internationaal een voorbeeldrol te vervullen als dé klimaatprovincie.

Het internationale klimaatbureau is een VN-bureau met de naam Global Center for Excellence on Climate Adaptation (GCECA). Oprichters zijn Japan, de Verenigde Naties én Nederland willen met het bureau kennis delen over klimaataanpassingen en onder andere ontwikkelingslanden helpen bij projecten voor klimaatadaptatie vanuit het VN-Climate Fund.

Arnhem is volgens de provincie een uitstekende vestigingsplaats gelet op de ligging tussen de Randstad en Duitsland. De bereikbaarheid via de weg en met het openbaar vervoer is daarbij een pré.

Ook de aanwezigheid van twee topuniversiteiten, de WUR in Wageningen en de Radboud Universiteit in Nijmegen, beide met een groot netwerk op het gebied van klimaat-adaptatie en beide op een afstand van 30 minuten van Arnhem, maken de vestigingsplaats voor het internationale klimaatbureau nog aantrekkelijker.

De Gelderse kennisinstellingen (WUR, RU, Van Hall Larenstein, HAN), de waterschappen Rijn-IJssel, Rivierenland en Vallei en Veluwe, de gemeenten Arnhem en Nijmegen, Ede en Wageningen en The Economic Board steunen het aanbod voor het WTC Arnhem. Vestiging in Arnhem heeft een positief effect op de huidige Gelderse bedrijven die toonaangevend zijn op klimaatadaptatiegebied, zoals Arcadis, Sweco en Haskonig. Daarnaast trekt het nieuwe vestigingen aan.

De provincie Gelderland wil gaan bijdragen aan de kosten voor het huisvesten van het internationale klimaatbureau in Gelderland. Het Rijk zal nu binnen twee weken uit alle aanbiedingen een selectie van drie potentiële locaties voor de vestiging van het internationale klimaatbureau bekend maken. Aanmelden van potentiële vestigingslocaties kon tot 1 september jl.

Het definitieve besluit over de vestigingsplaats maakt het Rijk naar verwachting tijdens de internationale klimaatconferentie in Bonn in bekend. De locatie dient vanaf 1 februari 2018 beschikbaar te zijn en is in juli 2018 operationeel.

Dat het bureau in Nederland zal worden gevestigd is al een vaststaand feit. Naast Arnhem zijn onder andere Utrecht en Zwolle aangemeld als vestigingsplaats.

Bron: Persbericht Provincie Gelderland

Reacties