14 miljoen in Arnhemse Herstelagenda Coronacrisis

Op het Croydonplein achter winkelcentrum Kronenburg is verbetering en vergroening een wens, afgelopen zomer gaven Rozet en partners coronacadeautjes aan bewoners © Zefanja Hoogers

De gemeente Arnhem gaat circa 14 miljoen euro reserveren voor projecten in Arnhem-Oost, Kronenburg en het centrum. Dat heeft het college van B&W deze week besloten. Het is een concrete invulling van de Arnhemse Herstelagenda Coronacrisis. ‘Wethouder financiën Ronald Paping: ‘De projecten zijn een combinatie van verduurzaming, het verbeteren en vergroenen van de leefomgeving. Zo maken we ook woningbouw mogelijk. Daarnaast leveren ze een extra economische impuls en extra werkgelegenheid op. Binnen een jaar moeten de werkzaamheden starten.’

Woningen bouwen en renoveren

In wijken als Geitenkamp, Presikhaaf, Klarendal, Malburgen en het Arnhemse Broek gaan we de leefomgeving aanpakken en zijn willen we samen met eigenaren en bewoners woningen renoveren en energiezuiniger maken. Dit is onderdeel van de ‘Arnhem Oost aanpak’, waarbij woningen bouwen, de leefomgeving verbeteren en de sociale problematiek integraal worden opgepakt.

Bij Winkelcentrum Kronenbrug wordt het busstation helemaal vernieuwd en ook de busbaan en het Croydonplein vergroend. Diverse eigenaren hebben plannen om woningen op en in de omgeving van het winkelcentrum te realiseren en dat vraagt investeringen in de leefbaarheid, een verbetering van de voorzieningen van het openbaar vervoer en van de publieke ruimte. Ook is het de bedoeling dat met deze investering in de toekomst meer huizen kunnen worden verduurzaamd door ze aan te sluiten op een warmtenet. De warmte wordt geleverd door het gemaal van het Waterschap. Op termijn kunnen zo’n 1.400 woningen extra op dat warmtenet worden aangesloten.

Van versteend naar groen en koel

Ook het centrum profiteert van deze investeringen. Grote delen van het centrum zijn versteend en daardoor onaangename hitteplekken. Door deze groener te maken en bomen toe te voegen worden ze koeler, zoals bij de Ingenieur J.P van Muijlwijkstraat. Op het Gele Rijdersplein komt een duurzame fietsenstalling. Rozet krijgt een mobiliteitshub, waar je bijvoorbeeld elektrische deelfietsen en elektrische deelauto’s kunt gebruiken. De gemeentewerf wordt gerenoveerd, aangepast aan het nieuwe werken en energieneutraal gemaakt. We verwachten daardoor jaarlijks 44 ton CO2 minder te produceren.

Rijk en Provincie dragen ook bij

Paping: ‘Na deze reservering is de volgende stap om deze projecten te versnellen en cofinanciering aan te vragen. We verwachten dat het Rijk en de provincie ook aan diverse projecten bij willen dragen. Zo komt er een veelvoud van 14 miljoen beschikbaar voor het verbeteren van Arnhem en het creëren van meer banen. We denken binnen een jaar de eerste projecten te kunnen gaan uitvoeren.’

Arnhemse Herstelagenda Coronacrisis

De Arnhemse Herstelagenda Coronacrisis is bedoeld om de stad een fikse steun in de rug geven om de gevolgen van de coronacrisis het hoofd te bieden. Het is een pakket aan investeringen van ruim €19 miljoen euro in sectoren die getroffen zijn en in de bedrijven en mensen die veel geleden hebben onder de crisis. Het idee achter deze investeringen is dat ze bijdragen aan grote transities en de opgaven die daarbij horen, zoals de energietransitie, duurzame mobiliteit, circulaire economie en klimaatadaptatie. Daarmee zorgen we lokaal voor werkgelegenheid en extra bedrijvigheid. We noemen dit ‘anticyclisch investeren’. In tijden van crisis blijven dit soort investeringen vaak achter. Door juist nu te investeren zorgen we tegen de stroom in voor een lokaal positief economisch effect. Door cofinanciering en samenwerking met regio, provincie en Rijk kunnen de investeringen nog eens met een veelvoud oplopen.

Reacties