Probleemgerichte Probleemwijkcommunicatie

Communicatie Online weet vandaag te melden dat in de zogenaamde Vogelaarwijken bewoners onvoldoende worden betrokken bij plannen om wijken te verbeteren. En als dat al gebeurt dan is de focus primair gericht op probleeminventarisatie en niet op oplossingen.

Dat blijkt uit een onderzoek van het Landelijk Samenwerkingsverband Achterstandswijken dat gehouden is bij de veertig aangewezen krachtwijken. Op zich vond participatie wel plaats, maar dan in de meeste gevallen toch ‘op de automatische piloot’. Waar bewoners wel konden participeren, konden ze meestal wel de problemen aangeven, maar kregen niet de mogelijkheid oplossingen aan te dragen. De inventarisatie en de keuze van de oplossingen was meestal in handen van professionals. De beslissingsmacht van bewoners was vaak beperkt, aldus de onderzoekers in het rapport: ‘Aandacht voor bewonersparticipatie’. In iets minder dan eenderde van de wijken verliep de participatie via de reeds bestaande bewonersoverleggen. In iets meer dan eenderde van de wijken is een nieuw en breed participatietraject opgezet voor het wijkactieplan. Gemeenten hebben bewoners wel gevraagd te participeren, maar gebruikten weinig kanalen daarvoor en deden weinig moeite moeilijk bereikbare groepen te betrekken.

Weet iemand waar dit onderzoeksrapport is te vinden? Ben wel benieuwd in hoeverre nieuwe media als kanaal voor burgerparticipatie hierin is meegenomen. Zijn er al (goede) voorbeelden beken in Nederland? In hoeverre worden ervaringen met elkaar gedeeld? Interessante materie, ook in het kader van de eerdere discussies hier over Arnhem 2.0.

Reacties

Wees de eerste die reageert op "Probleemgerichte Probleemwijkcommunicatie"

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*