Veel geld voor groen in Arnhem

imageMinister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft 7,8 miljoen euro vrijgemaakt voor meer groen in de wijk. Het geld is specifiek bedoeld voor de ‘krachtwijken’ en wordt in de periode 2008-2011 verdeeld over dertien van de achttien steden. In totaal gaat het om 29 krachtwijken waarin groen een meer prominente plek krijgt. Meer groen in de wijk draagt onder meer bij aan een gezondere leefomgeving, vermindering van fijnstof, ruimte om te ontspannen en te sporten en een prettig vestigingsklimaat.

De wijken waar het om gaat hebben elk een eigen project voor het aanleggen van groenvoorzieningen. Het ministerie van Landbouw draagt per project maximaal 50 procent bij aan de kosten. Behalve deze financiële impuls ondersteunt minister Verburg de krachtwijken ook door personele inzet van Dienst Landelijk Gebied (uitvoeringdienst van het ministerie), het uitwisselen van best practices en natuurlijk de groene maatschappelijke stages.

Voor het einde van de kabinetsperiode wil minister Verburg tienduizend stageplekken in het groen beschikbaar hebben. Begin 2009 brengt minister Verburg een werkbezoek aan de gemeente Arnhem waarbij zij de convenanten met de dertien gemeenten tekent.

In Arnhem wordt van het geld een nieuw park aangelegd, genaamd Park Spijkerbroek. De Arnhemse ‘krachtwijk’ Presikhaaf, krijgt een ‘ecologische zone’ die volgens het ministerie ‘mogelijkheid biedt aan betere natuur, natuurbeleving dichtbij huis en een groene wandelroute’.

Ontwikkelingsvisie Spijkerbroek
Samen met de bewonerswerkgroep Spijkerbroek heeft de gemeente Arnhem een ontwikkelingsvisie voor het project Spijkerbroek opgesteld. Het project Spijkerbroek betreft het gebied rondom Thialf, de driehoek Hertogstraat/Emmastraat, Thorbeckestraat en de spoorlijn. De ontwikkelingsvisie heeft als doel een basis te leggen voor de verbetering van het woon- en leefklimaat van het gebied.
Op 26 mei 2008 is de ontwikkelingsvisie door de Gemeenteraad vastgesteld.

Reacties

Wees de eerste die reageert op "Veel geld voor groen in Arnhem"

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*