Politiebond verwijt Krikke weer onzorgvuldig handelen

imageOp 15 oktober jongstleden heeft de Commissie Integriteit Overheid (CIO) zich uitgesproken over de totstandkoming van de vertrekregeling voor een voormalig hoofd P&O van het regiokorps Gelderland Midden in 2006. Volgens een voormalig medewerker van het korps zouden daarbij de nodige integriteitsschendingen hebben plaatsgevonden.

De CIO stelt vast dat de korpschef en de korpsbeheerder bij herhaling een onjuiste en onvolledige voorstelling van zaken hebben gegeven over de totstandkoming van de vertrekregeling – aan het personeel, de ondernemingsraad en de Tweede Kamer. Zij vindt echter ook dat deze onzorgvuldigheid niet kan worden bestempeld als een ‘misstand’.

In haar officiële reactie op de CIO-uitspraak meldde korpsbeheerder Pauline Krikke (de burgemeester van Arnhem) erg blij te zijn met de erkenning van de CIO dat de omstreden vertrekregeling destijds op integere wijze tot stand is komen. Dat schoot de NPB in het verkeerde keelgat. Wij hebben mevrouw Krikke schriftelijk laten weten haar ‘op zijn minst eenzijdige reactie’ te betreuren en ons daardoor genoodzaakt te zien onze leden dan zelf maar ‘volledige openheid van zaken’ te geven over de beoordeling van haar gedrag in 2006 door de Commissie Integriteit Overheid: onvoldoende zorgvuldig!

De CIO-uitspraak bevat wat de NPB betreft nog meer aanknopingspunten voor discussies. Om te beginnen maakt hij duidelijk dat de commissie bij haar beoordelingen een te krappe definitie van het begrip ‘misstand’ hanteert. Volgens de huidige omschrijving vallen daaronder alleen grove integriteitsschendingen met ingrijpende gevolgen. Niet voor niets heeft minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangekondigd (in een brief aan de Tweede Kamer van 22 mei 2008) dat ze deze definitie voor de onder haar gezag vallende overheidssectoren wil verruimen. Dit moet ervoor zorgen dat de CIO echt een rol van betekenis kan gaan vervullen bij het opsporen van misstanden.

Ook merkwaardig is dat de CIO bij zijn beoordeling klakkeloos is uitgegaan van de inhoud van de vertrekregeling, waarin wordt gesteld dat het vertrek van het hoofd P&O door werkgever en werknemer onontkoombaar werd geacht. In een latere verklaring heeft de betreffende persoon tegenover de Nationale Ombudsman verklaard dat hij voor zichzelf allang besloten had een andere baan te gaan zoeken. In dat geval zou een ontslagvergoeding niet aan de orde zijn geweest.

Tot slot vindt de CIO de overeengekomen ontslagvergoeding van € 150.000 niet bovenmatig. Een standpunt waarin de NPB zich niet kan vinden, aangezien de formele afkoopmogelijkheid zoals die in de rechtspositie is geregeld – een combinatie van WW en wachtgeld – het hoofd P&O slechts een fractie van dit bedrag zou hebben opgeleverd.

Bron: Nederlandse Politie Bond

Reacties

Wees de eerste die reageert op "Politiebond verwijt Krikke weer onzorgvuldig handelen"

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*