Openluchtmuseum nuanceert samenwerking met NHM

‘Het Openluchtmuseum is teleurgesteld over de nieuwe plek voor het NHM. Maar volgens directeur Pieter-Matthijs Gijsbers is dat geen beletsel voor onderzoeken naar samenwerking.’ Dat stond de dag van het spoeddebat in de Gelderlander te lezen.

Vandaag in de mailbox een mail van het Nederlands Openlucht Museum met een persbericht met de titel ‘Openluchtmuseum nuanceert samenwerking met NHM’:

(…) In het spoeddebat over het Nationaal Historisch Museum van 13 mei jongstleden werd de suggestie gewekt van concrete samenwerking tussen de directie van het NHM en de directie van het Nederlands Openluchtmuseum. Daarmee kan de indruk ontstaan dat het Nederlands Openluchtmuseum instemt met de beoogde nieuwe locatie.

De directie van het Nederlands Openluchtmuseum acht het nodig de berichtgeving rondom deze samenwerking te nuanceren. Op 15 april j.l. heeft een eerste gesprek plaatsgevonden tussen de directies van het Openluchtmuseum en het NHM in oprichting. In dit verkennende gesprek is de intentie uitgesproken de mogelijkheden tot samenwerking te gaan onderzoeken.

Het Nederlands Openluchtmuseum is – en blijft – van opvatting dat de vestiging van het Nationaal Historisch Museum direct naast het Nederlands Openluchtmuseum de beste keus is. De beste keus voor Arnhem, voor het Nationaal Historisch Museum én in lijn met de visie op grond waarvan de minister in 2007 voor Arnhem koos. De combinatie van de hightech van het NHM en de authenticiteit van het Openluchtmuseum biedt alle Nederlanders een even toegankelijke als indringende kennismaking met onze geschiedenis in al zijn breedte.

Van concrete inhoudelijke plannen is in dit stadium nog geen sprake. Bovendien kan op voorhand niet met zekerheid worden aangenomen dat de van meet af aan beoogde synergie en samenwerking kan worden gerealiseerd nu de fysieke verbondenheid van beide instellingen lijkt te zijn prijsgegeven.

Het Nederlands Openluchtmuseum benadrukt dat de fysieke koppeling van het Nationaal Historisch Museum en het Nederlands Openluchtmuseum in potentie een museum van wereldformaat oplevert‚Ķin Arnhem! (…)

Reacties

Wees de eerste die reageert op "Openluchtmuseum nuanceert samenwerking met NHM"

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*