Bijstandsheld of schoffelweigeraar

Vandaag dient het hoger beroep van Bennie Beck, bijgestaan door een advocaat van ABVAKABO FNV, tegen de uitspraak in het kader van ‘Work First’.

Eerder stelde de Rechtbank in Arnhem Beck deels in het gelijk. Beck weigerde terecht te schoffelen voor zijn bijstandsuitkering. De rechter vond echter dat er geen sprake is van dwangarbeid of verplichte arbeid. Beck was als deelnemer van een re-integratieproject (Work First) van de gemeente Arnhem, verplicht werk te verrichten zoals schoffelen of tubes inpakken. Omdat hij dit weigerde, werd hij gekort op zijn bijstandsuitkering.

De rechter besliste dat gemeenten maatwerk moeten toepassen. De gemeente Arnhem heeft deze uitspraak uitgevoerd. Volgens de rechter is er in het kader van Work First geen sprake van “een normale burgerplicht”, maar is er ook geen sprake van dwangarbeid of verplichte arbeid.

Europees Hof in Straatsburg
Dit oordeel is in strijd is met artikel 4 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en artikel 13 Europees Sociaal Handvest. De vakbond kan zich hier niet mee verenigen. Hierin wordt ABVAKABO FNV gesteund door een onafhankelijk deskundige, die desgevraagd een rapport heeft uitgebracht. De vakbond legt dit principiële punt dinsdag voor aan de Centrale Raad van Beroep en daarna eventueel aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te Straatsburg.

Hoe het begon
Het begon allemaal voorjaar 2007. Bennie Beck vroeg toen een uitkering aan. Na twintig jaar in de horeca te hebben gewerkt, had hij in 2006 de overstap gemaakt naar de uitvaartbranche. Maar toen werd zijn vriendin ziek en overleed. Na haar overlijden lukte het hem niet meer dit werk te doen. Hij wilde een andere baan. Tot die tijd had hij een uitkering nodig. De gemeente eiste als tegenprestatie dat hij ging schoffelen.

Van de gemeente moest hij zich melden bij het Arbeidstrainingscentrum voor een Workfirst-traject. Hij tekende het contract, onder protest. Anders zou hij geen uitkering krijgen. Het schoffelen hield hij één dag vol. Hij had zo’n traject naar eigen zeggen niet nodig. Beck zag niet in hoe dit werk kon bijdragen aan zijn terugkeer op de arbeidsmarkt. Het betreffende Workfirst-traject is bedoeld om vaardigheden van werknemers te testen. Onnodig, vond Beck, die toen al meer dan twintig jaar werkervaring had. Uit frustratie begon hij een rechtszaak; hij beschuldigde de gemeente van dwangarbeid.

Bron: ABVAKABO FNV

Reacties

Wees de eerste die reageert op "Bijstandsheld of schoffelweigeraar"

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*