D66 stelt vragen over toepassing regeling Leerlingenvervoer

Binnen de Gemeente Arnhem bestaat er een regeling leerlingenvervoer. De regeling beoogt te helpen wanneer kinderen naar speciaal onderwijs gaan en vervoer een probleem is. De gehanteerde criteria in de regeling betreffen onder andere de leeftijd van het kind en de afstand tussen woning en school. De gekozen school kan overeenkomen met de godsdienstige of levensbeschouwelijke richting (katholiek, protestants-christelijk, gereformeerd, islamitisch, vrije school e.d.). De onderwijsmethode (montessori, dalton e.d.) is geen criterium.

Dat kinderen met een hoog intelligentieniveau een specifiek aanbod van onderwijs behoeven is niet omstreden. Leonardo-scholen voorzien hierin. Zij bieden specifiek onderwijs voor hoogintelligente kinderen. Leonardo is geen onderwijsmethode die aan alle leerlingen kan of wordt aangeboden. In de Gemeente Arnhem wordt tot op heden geen Leonardo Onderwijs aangeboden, in de Gemeente Westervoort is dit wel het geval.

D66 heeft daarom volgens artikel 44 de volgende vragen aan het College:

1. Is het College van mening dat leerlingen, waarbij op basis van intelligentie- en psychologische testen is vastgesteld dat zij niet in het reguliere onderwijs op hun plaats zijn, in principe moeten kunnen deelnemen aan specifiek onderwijs zoals dat wordt aangeboden door de Leonardo scholen?

2. Is het College van mening dat bevorderd moet worden dat ook in Arnhem het onderwijsaanbod voor primair onderwijs wordt afgestemd op de vraag naar primair onderwijs en dat daarin past dat ook specifiek onderwijs voor hoogintelligente kinderen in de Gemeente Arnhem wordt aangeboden?

3. Is het College bereid te onderzoeken op welke wijze en op welke termijn hieraan invulling kan worden gegeven?

4. Is het College bereid – zolang in Arnhem geen specifiek basis onderwijs voor hoogintelligente leerlingen (Leonardo) wordt aangeboden – de regeling van het leerlingenvervoer aan te passen en wel zodanig dat leerlingen kunnen deelnemen aan het onderwijs dat door een Leonardo school in de regio wordt aangeboden?

Reacties

Wees de eerste die reageert op "D66 stelt vragen over toepassing regeling Leerlingenvervoer"

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*