Veel draagvlak gezamenlijke kandidaatstelling Arnhem/Nijmegen Europese Culturele Hoofdstad

Een gezamenlijke kandidaatstelling van de gemeenten Arnhem en Nijmegen als Europese Culturele Hoofdstad in 2018 kan op veel draagvlak rekenen in de samenleving. Dat is de conclusie van een door voormalig staatssecretaris van Cultuur Medy van der Laan uitgevoerde verkenning naar dit initiatief.

Uit het rapport van Van der Laan blijkt ook dat een daadwerkelijke kandidaatstelling vraagt om nader onderzoek en lobby. Zo stelt zij dat bestaande regels een dubbelkandidatuur feitelijk onmogelijk maken. De steden gaan daarom onderzoeken of een aanpassing van de huidige regels of een ruimere interpretatie daarvan mogelijk is.

Burgemeester Krikke van Arnhem en burgemeester De Graaf van Nijmegen zijn tevreden met het rapport van Medy van der Laan. “Het geeft een goed beeld over de kansen en mogelijkheden die een gezamenlijke kandidaatstelling biedt.

Het advies om nu eerst na te gaan of bestaande regels kunnen worden aangepast of anders geïnterpreteerd, is een logische vervolgstap. Definitieve besluitvorming over dit initiatief zal een zaak zijn van de nieuwe gemeenteraden in beide steden.”

Ook wethouder Kreeft van Cultuur in Arnhem en zijn Nijmeegse collega Kunst zien aanknopingspunten in het rapport: “Medy van der Laan constateert dat er bij verschillende partijen een groot draagvlak is voor het initiatief. Daarmee is voldaan aan een belangrijke voorwaarde voor een eventuele kandidaatstelling. Nu moet de energie gericht zijn op het onderzoek naar de mogelijkheden en de voorwaarden die aan een gezamenlijke kandidaatstelling verbonden zijn.”

Arnhem en Nijmegen hebben nog tot eind 2012 om zich definitief kandidaat te stellen.

Reacties

Wees de eerste die reageert op "Veel draagvlak gezamenlijke kandidaatstelling Arnhem/Nijmegen Europese Culturele Hoofdstad"

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*