B en W Arnhem achter strategisch plan Presikhaaf Bedrijven

Presikhaaf Bedrijven heeft in een strategisch plan zijn visie gegeven op de nieuwe uitvoering van de sociale werkvoorziening in de periode tot en met 2012. Burgemeester en wethouders van Arnhem staan er positief tegenover en zijn benieuwd hoe Presikhaaf Bedrijven in de praktijk vorm geeft aan het plan. Het college stelt de gemeenteraad voor om het strategisch plan te onderschrijven. B en W willen vanaf het komend jaar een prestatiecontract afsluiten waarin wordt vastgelegd welke diensten en welke resultaten Presikhaaf Bedrijven levert voor de gemeentelijke bijdrage.

De elf gemeenten die deelnemen aan Presikhaaf Bedrijven hadden gevraagd om de ontwikkeling van het strategisch plan. De wet sociale werkvoorziening is per 2008 gemoderniseerd, de gemeenten voeren nu de regie. Presikhaaf Bedrijven richt zich volgens de gemeentelijke opdracht op de ‘arbeidsontwikkeling, bemiddeling en begeleiding van mensen die op gesubsidieerd werk zijn aangewezen’. In het strategisch plan staat dat (en hoe) de organisatie wil toegroeien naar de positie van een leer-werkbedrijf voor 80% van de mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt.

Presikhaaf Bedrijven is één van de grootste werkgevers in Midden-Gelderland en biedt ruim 2.800 mensen begeleid werk. De medewerkers hebben een arbeidshandicap of zijn om een andere reden niet in staat zelf een baan te vinden op de gewone arbeidsmarkt. Afhankelijk van hun mogelijkheden gaan zij aan de slag op een productieve, administratieve of dienstverlenende werkplek binnen één van de leer-werkbedrijven van Presikhaaf zelf, of bij een particuliere werkgever. Dat laatste gebeurt in de vorm van (individuele – of groeps)detachering of op een begeleide werkplek, waarbij de medewerker in dienst komt van het bedrijf. Alle deelnemers krijgen van Presikhaaf Bedrijven individuele steun op weg naar werk.

Ambitieus
Burgemeester en wethouders van Arnhem vinden het een ambitieus doel om 80% van de mensen te bedienen die – zoals Presikhaaf schrijft – “aan de onderkant – en op grote afstand van de arbeidsmarkt staan en niet in staat zijn het minimumloon te verdienen”. Om dat waar te maken, dient het leer-werkbedrijf zich verder te professionaliseren en de bedrijfsprocessen te verbeteren. Het strategisch bedrijfsplan maakt wel duidelijk, welke verandering nodig is binnen Presikhaaf Bedrijven, maar nog niet hoe die vorm krijgt; daarvoor maakt de organisatie een intern plan. B en W vinden het ook belangrijk, hoe de omvorming van Presikhaaf Bedrijven uiteindelijk uitpakt voor de organisatie en de financiën. Naast de sociale werkvoorziening verzorgt het bedrijf bijvoorbeeld ook de arbeidsintegratie voor mensen met een bijstandsuitkering.

Op koers
Wethouder Barth van Eeten (Sociale Zaken): “Presikhaaf Bedrijven ligt goed op koers. Nog maar een paar jaar geleden verkeerde de sociale werkvoorziening in grote problemen. Het jaar 2008 heeft Presikhaaf Bedrijven afgesloten met een positief saldo van 2,7 miljoen euro. Daarmee heeft het bedrijf zijn weerstandsvermogen op het maximale peil gebracht én de gemeenten een half miljoen euro terugbetaald. De gemeente Arnhem ontvangt met 45% van de deelnemers 225.000 euro retour. Het is voor het eerst in het meer dan 75-jarig bestaan van de sociale werkvoorziening, dat er geld aan de gemeenten wordt terugbetaald. Natuurlijk moeten we in een economisch moeilijke tijd de ontwikkelingen wel actief blijven volgen. Ook daarom is het goed dat Presikhaaf Bedrijven het strategisch plan heeft ontwikkeld en dat de gemeente als opdrachtgever een prestatiecontract met de uitvoeringsorganisatie afsluit.”

Reacties

Wees de eerste die reageert op "B en W Arnhem achter strategisch plan Presikhaaf Bedrijven"

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*