Arnhem zoekt bezuinigingen om begroting vanaf 2011 sluitend te houden

De gemeente Arnhem staat de komende jaren voor bezuinigingen, die een omvang van tientallen miljoenen euro’s kunnen aannemen. Dat is vooral het gevolg van de geleidelijke verlaging van de uitkering die de gemeente van het Rijk ontvangt.

Volgens de eerste aankondiging zou deze korting vanaf 2012 worden opgebouwd tot een uiteindelijk bedrag van mogelijk 30 miljoen euro per jaar. Het is niet zeker, in welke omvang deze bezuiniging op de gemeente afkomt, maar burgemeester en wethouders willen zich daar wel tijdig op voorbereiden. Daarom wordt de eventuele rijkskorting opgenomen in het totaal van mogelijke bezuinigingen, die nu onderzocht worden. De uitkomsten hiervan worden begin 2010 gepresenteerd. Komend jaar zullen hierover besluiten genomen moeten worden om de begroting voor de jaren erna sluitend te houden.

Wethouder van Financiën Willem Hoeffnagel: “Het is duidelijk dat ook de gemeente Arnhem de gevolgen krijgt te verwerken van de enorme bezuiniging op de rijksbegroting. Samen zullen de gemeenten mogelijk drie miljard euro moeten inleveren. Voor Arnhem kan dat neerkomen op een bedrag van 30 miljoen euro.

Mogelijk gaat het bezuinigingsbedrag omlaag, als de economie aantrekt en de toestand van de rijksfinanciën verbetert, of als er voor grote steden een andere aanpak wordt gevolgd. Maar we moeten nu over de horizon kijken en alvast rekening houden met een korting, die vanaf 2012 in enkele jaren kan oplopen tot 30 miljoen. Dat komt bovenop het bedrag van de bezuinigingen die we al in de meerjarenbegroting hebben opgenomen.”

De begroting gaat uit van een bezuiniging van een kleine 4 miljoen in 2011, toenemend tot ruim 10 miljoen euro in 2013. Wethouder Hoeffnagel: “Daarnaast voeren we achterstallig onderhoud uit aan gemeentelijke bezittingen zoals schoolgebouwen, andere panden, weg, water en groen. Om die bezittingen daarna in goede staat te houden, is het verstandig jaarlijks extra te investeren in beheer en onderhoud. Dat voorkomt dat we over een aantal jaren weer duur onderhoud moeten plegen. Het college wil daarvoor met ingang van 2011 15 miljoen euro per jaar extra uittrekken. Ook dat is een vorm van investeren in de toekomst.”

Opgeteld zou het kunnen gaan om 55 miljoen euro: 30 miljoen lagere rijksinkomsten, 15 miljoen voor structureel onderhoud en 10 miljoen die er al staat als bezuinigingstaak. De werkgroep, die bij de gemeente bezig is alle bezuinigingsmogelijkheden in beeld te brengen, krijgt tot taak om met een totaal scenario van 55 miljoen aan mogelijk lagere uitgaven en hogere inkomsten te komen.

Reacties

Wees de eerste die reageert op "Arnhem zoekt bezuinigingen om begroting vanaf 2011 sluitend te houden"

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*