Agnes Kant on Tour in Arnhem

Zo’n 50 SP’ers gaven op 16 november acte de présence op deze bijeenkomst in het Arnhemse WTC-gebouw. Het programma begint met een wervende dvd waarin SP’ers, inclusief Kant op de accordeon, zanger Frits Lambrechts vocaal begeleiden in een lied tegen de verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar. De stemming wordt hiermee bepaald. De SP-voorvrouw wordt gepresenteerd door haar collega-Tweede Kamerlid Hans van Leeuwen. Later op de avond stelt hij haar tevens de vragen die bezoekers vooraf op papier konden stellen.

Geen gemeentepolitiek
Kants betoog van circa één uur gaat niet over de gemeentepolitiek, maar vooral over het opereren van de partij in de Tweede Kamer. Zij geeft aan waarin het kapitalisme faalde, hoe het hedendaagse neoliberalisme er uit ziet en wat de toekomst ons gaat brengen. In sneltreinvaart beschrijft zij de economische geschiedenis zoals die door socialisten wordt ervaren. Het grove kapitalisme uit het verleden is beteugeld.

Er is een publieke sector opgebouwd die een zekere vooruitgang in beschaving betekende. ‘Al met al bleek dat slechts een dun laagje fineer te zijn. Sociaaldemocraten lieten de teugels vieren. Mannen als Kok en Blair zetten de overheid op achterstand. Staatsbedrijven werden verkocht en de inkomensverschillen tussen mensen namen toe’, aldus Kant. De publieke zaak werd volgens haar verkwanseld. Het gevolg was private rijkdom en publieke armoede.

Neoliberalisme
Het neoliberalisme viert hoogtij. ‘Niemand gaat meer over wat van ons allemaal is.’ De OV-chipkaart wordt ingevoerd, maar in plaats van een budgettair neutrale operatie, betekent het kostenstijgingen voor de burger. Ze geeft tal van andere voorbeelden. Woningbouwcorperatiedirecteuren spelen voor ondernemer en kopen een cruiseschip voor exploitatie. In de zorg en het onderwijs ontstaat een managerscultuur. Banken belonen hun mensen met excessieve bonussen. Speculeren en lenen zijn de mode. Recent zakte dit hele kaartenhuis in duigen. De overheid moet ingrijpen om op de markt opererende bedrijven te redden. Het is crisis; het neoliberalisme faalde.

Heden
Vandaag de dag is de politiek aan zet om de brokken op te ruimen. Wie gaat de huidige crisis betalen? Kant: ‘Het verhogen van de AOW-leeftijd naar 67 jaar is volksverlakkerij en puur kiezersbedrog. Andere partijen ventileren drogredeneringen om het aanvaard te krijgen.’ Volgens haar gaat het in dit geval om een ordinaire bezuinigingsmaatregel. Notabene de PvdA verdedigt de afbraak van Drees’ erfenis. ‘Dit is nog geen gelopen race.’ Kant roept alle aanwezigen op bij de a.s. demonstratie op 21 november hun stem tegen dit AOW-plan te laten horen.

Toekomst
Over de toekomst is Kant duidelijk. ‘We hebben geen blauwdrukken klaar liggen, maar hebben genoeg ideeën in petto. De geschiedenis gaf haar waarschuwingen. De SP heeft de waarheid niet in pacht.’ Zij bedoelt dat kapitalisme, neoliberalisme, sociaaldemocratie en communisme niet zaligmakend waren. Kant: ‘Morele uitgangspunten moeten weer centraal staan. We moeten het samen doen. Het jarenlange marktdenken heeft slechts verschraling van zorg, veiligheid, enzovoort, opgeleverd. De tweedeling nam toe. Rijk ten opzichte van arm.’ Zij vindt, dat de overheid weer over de de publieke zaak moet gaan. ‘Het gaat om de menselijke maat. De overheid mag niet wegkijken. Bonussen moeten afgeschaft. De wijkagent moet weer echt de buurt in.’

Vragen
De vragen uit de zaal spitsen zich inhoudelijk toe op Kants inleiding. Zij gaan over inhoudingen waarmee gehandicapten te maken hebben, over met wie straks politiek samen te werken en of Marcel van Dam nu wel of niet SP-lid is. Over het algemeen gesproken willen aanwezigen vooral antwoorden op heel praktische, alledaagse problemen. Zij wil en kan burgers geen concreet stemadvies geven in gemeenten zonder SP-fractie. Daarvoor kent ze de lokale omstandigheden onvoldoende. ‘Stem op de partij die het minst slecht is voor jouw situatie’, adviseert zij.

Arnhems Rijnboogplan
Over dat plan is zij kort en duidelijk. ‘Wordt daarmee dat domme, Arnhemse prestigeproject bedoeld? Reken ze af bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen!’ Overigens heeft zij het Arnhemse SP-raadslid Gerrie Elfrink hoog zitten. ‘Hij is een groot talent in de partij. Ik zie hem straks nog als SP-wethouder optreden.’
Elfrink was volgens presentator Van Leeuwen wegens ziekte niet aanwezig bij deze bijeenkomst.

Reacties

Over de auteur

Kees Crone
Kees Crone is journalist en columnist. Hij publiceerde een aantal boeken over Arnhem en schrijft regelmatig op Arnhem-Direct. Hij is bovendien secretaris van de Vereniging Stadsschoon Arnhem.

Wees de eerste die reageert op "Agnes Kant on Tour in Arnhem"

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*