Arnhem presenteert Economische monitor

Voor de eerste keer heeft de gemeente Arnhem de Economische monitor uitgebracht. De monitor geeft een beeld van de economische staat van de stad en volgt de ontwikkelingen, onder andere als gevolg van de economische recessie. De monitor toont onder meer de ontwikkeling van de aantallen mensen zonder werk en met een bijstandsuitkering, van het aantal bedrijven dat is begonnen of is opgeheven, en de cijfers van de verkoop van woningen.

Tot de zomer van 2010 zal de monitor nog drie keer verschijnen om een indicatie te geven van het verloop van de recessie. De volgende komt rond de jaarwisseling uit. De monitor is te vinden op www.arnhem.nl: Arnhem en de recessie.

Een aantal feiten en (afgeronde) cijfers uit de Economische monitor:

* Het aantal werkzoekende Arnhemmers zonder baan, dat jarenlang is gedaald, vertoont sinds december 2008 een stijgende lijn. Sinds de maand maart liggen de cijfers hoger dan in dezelfde maanden van het vorig jaar. Het gecorrigeerde aantal werkzoekenden zonder werk is sinds 2007 gedaald van ongeveer 10.000 tot 8.000, vorig najaar, en daarna gestegen tot ca. 8.500. Sinds november 2008 komen er elke maand meer nieuwe werkzoekenden bij dan er mensen werk vinden;

* De ontwikkeling van het aantal mensen met een bijstandsuitkering vertoont hetzelfde beeld. Een jarenlange afname van het aantal bijstandsgerechtigden tot een getal van rond de 5.000, in februari dit jaar, is daarna omgebogen in een stijging tot ca. 5.200, in juni;

* Eind vorig jaar, begin dit jaar hebben Arnhemse bedrijven voor 53 medewerkers werktijdverkorting aangevraagd. Vanaf april tot half juli is voor 430 medewerkers een verzoek om arbeidstijdverkorting ingediend. Het aantal vacatures dat is geregistreerd door UWV WERKbedrijf, is vanaf november gaan dalen, maar klimt weer sinds maart. Dit is een tijdelijke verbetering en geen teken van structureel herstel. In de helft van de openstaande banen gaat het om werk voor mensen met een lage scholing en opleiding;

* Het aantal aanvragen voor schulphulpverlening bij het Budgetadviescentrum is gestegen van minder dan 80 per maand, vorig jaar, tot maandelijks gemiddeld 90, dit jaar. Een toenemende werkloosheid vertaalt zich na een aantal maanden in een toename van de schuldhulpverlening;

* Het aantal startende bedrijven is groter dan het aantal opgeheven bedrijven. Alleen in het laatste kwartaal van 2008 zijn er ongeveer evenveel bedrijven geopend als dicht gegaaan. In het tweede kwartaal van dit jaar waren er tweemaal zoveel starters (bijna 300) als bedrijfsbeëindigingen (minder dan 150). Gevestigde bedrijven bieden doorgaans meer werkgelegenheid dan startende bedrijven. In het tweede kwartaal van dit jaar was het aantal arbeidsplaatsen bij nieuwe bedrijven voor de eerste maal groter dan bij bedrijven die toen sloten;

* Het aantal verkochte parkeerkaartjes is een graadmeter voor het bezoek aan de binnenstad. In het najaar van 2007 werd een top bereikt van ruim 2¬Ω miljoen verkochte parkeertickets. Daarna is er een terugloop tot zo’n 2,4 miljoen tickets. In het eerste halfjaar van 2009 werden er elke maand minder kaartjes verkocht dan in dezelfde maand van het vorig jaar;

* De verkoop van bestaande woningen is vanaf het voorjaar van 2008 bijna gehalveerd en trekt sinds dit voorjaar weer licht aan. De gemiddelde verkoopprijs van bestaande woningen is drie opeenvolgende kwartalen gedaald van een gemiddelde van rond de 225.000 euro tot minder dan 200.000 euro en is in het tweede kwartaal weer gestegen tot boven de twee ton. De gemiddelde verkooptijd van bestaande woningen is weer opgelopen.

Reacties

Wees de eerste die reageert op "Arnhem presenteert Economische monitor"

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*