Woningbouw Braamweg moet groene omgeving versterken

De geplande nieuwbouw aan de Braamweg 1 in Arnhem-Noord wordt zorgvuldig ingepast in het bijzondere coulissenlandschap eromheen. Dat staat in de nota van randvoorwaarden die het college van burgemeester en wethouders heeft vastgesteld. De gemeente Arnhem heeft in overleg met bewoners beschreven binnen welke kaders de geplande appartementen gebouwd moeten worden. Uitgangspunt is dat de landschappelijke kwaliteit van het gebied behouden blijft.

De nu vastgestelde nota van randvoorwaarden vormt het uitgangspunt bij de verdere planuitwerking door ontwikkelaar Giesbers-Arnhem. In een workshop in april dit jaar hebben gemeente en omwonenden samen de bouwstenen voor de nota geleverd. Tijdens deze bijeenkomst zijn reactieformulieren ingevuld. Ook op de conceptnota zijn reacties binnen gekomen, die in de nota zijn verwerkt. De volgende stap is nu dat de ontwikkelaar in nauw overleg met omwonenden en gemeente het plan verder uitwerkt.

Bestemmingsplan
De plannen moeten rekening houden met de bestaande hellende, open ruimte met grote bomen. Bovendien mag de bebouwing geen dominante rol spelen in de omgeving, maar in het landschap worden opgenomen. De totale footprint mag niet groter zijn dan 2.000 m2. Deze ontwikkeling is niet mogelijk binnen het bestaande bestemmingsplan. De nota dient als basis voor het nieuw op te stellen bestemmingsplan.

Uitdaging
De huidige villa op Braamweg 1 ligt op een bijzondere plek, dicht bij de Braamberg in Arnhem Noord. De locatie vormt de ecologisch-recreatieve schakel tussen park Zijpendaal, Sonsbeek, park Klarenbeek en het centrum. Het inpassen van de woningen in deze natuurlijke omgeving is een uitdaging op zich.

Ambitie
Wethouder Kreeft: “Het behouden en daar waar mogelijk versterken van de natuurlijke omgeving staat centraal bij de bouw van de woningen. Om dat voor elkaar te krijgen moet je investeren. Dat zie je terug in de prijs van de woningen. Bouwen van duurdere woningen past overigens in onze ambitie om in de stad een meer gedifferentieerd en divers woonaanbod te realiseren.”

Reacties

Wees de eerste die reageert op "Woningbouw Braamweg moet groene omgeving versterken"

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*