Geen beroep tegen tracébesluit verbreding A12

De gemeente Arnhem is van plan geen beroep in te stellen tegen het besluit van het ministerie van Verkeer en Waterstaat om de A12 tussen knooppunt Waterberg Velperbroek te verbreden. Zo luidt althans het advies van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad.

De eerder door de gemeente ingebrachte reacties op het zogenoemde ontwerp-tracébesluit zijn voor een groot deel verwerkt. De gewenste landschappelijke inpassing van de verbreding is met de 7 miljoen euro die begin november door verschillende overheden beschikbaar is gesteld gegarandeerd.

Verantwoordelijk wethouder Cees Jansen: “De verbreding van de A12 is noodzakelijk om het verkeer in de toekomst goed te kunnen laten doorstromen. Als gemeente hebben we ons hard gemaakt voor een goede inpassing van de verbreding van de A12. Met een extra geluidsscherm en een park aan beide kanten van de weg zijn we daar naar mijn mening goed in geslaagd. Bovendien zorgen we met de aanleg van een wandel- en fietsviaduct dat beide parken met elkaar worden verbonden, waardoor natuur en recreatie een extra impuls krijgen.”

Transparante geluidsschermen
Hoewel veel opmerkingen van de gemeente zijn verwerkt in het nu ter inzage liggende tracébesluit wordt in een brief aan het ministerie nogmaals het verzoek gedaan om de geluidsschermen ter hoogte van de Paasberg en de Geitenkamp gedeeltelijk transparant te maken. Het tracébesluit gaat uit van gesloten schermen. Ook wordt aandacht gevraagd voor externe veiligheid. Zo is het college van mening dat de brandweer hierover nog zou moeten adviseren.

Verder kondigt het college in de brief aan dat als Hulpverlening Gelderland Midden concrete metingen adviseert om de gezondheidseffecten in kaart te brengen zij dit advies aan het ministerie zal voorleggen met het verzoek deze metingen ook uit te voeren. Tot slot wordt het ministerie ook gevraagd om aan te geven wat de effecten van de verbreding zijn op de grondwaterstand bij met name park Bronbeek en de wijk Elsweide.

Reacties

Wees de eerste die reageert op "Geen beroep tegen tracébesluit verbreding A12"

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*