Bescherm Cultuur tegen economisch springtij

A.s. vrijdag (18 december) organiseert de VVD een debat met verschillende politieke partijen. Hans Giesing (nummer 2 op de kandidatenlijst) zal daar namens D66 aanwezig zijn en zal o.a. met een stelling over cultuur in debat gaan met de andere partijen. Onderstaand artikel is hiervoor de aanzet.

Een donkere lucht pakt zich samen boven onze gemeente. Hoe zwaar de storm zal worden, weten we nog niet. Sommigen denken dat het wel meevalt. Anderen spreken van een orkaan. Duidelijk is dat we ons op het ergste moeten voorbereiden. Wethouders Hoefnagel sprak over een taakstelling van 55 miljoen euro. Met een taakstelling van deze omvang zullen serieuze (en pijnlijke) keuzes gemaakt moeten worden. Nu kent de Arnhemse begroting maar weinig posten waar budgetten van die omvang gevonden kunnen worden. Een groot deel van de uitgaven bestaat uit middelen die reeds voor lange tijd zijn ‘dichtverplicht’, of waar de gemeente door Rijksverplichtingen geen enkele keuzeruimte heeft.

Een van de posten waar de gemeente wel zelf over beschikt is cultuur. Grote kans dus dat, voor politici op zoek naar besparingen, het cultuurbudget laaghangend -en dus makkelijk te plukken- fruit lijkt. Voor het grote publiek zal dat relatief eenvoudig te verkopen zijn. Cultuur is nog te vaak te elitair. Een cultuurcluster is kostbaar. Maar weinig mensen liggen wakker van een museum of theater meer of minder. In het huidige populistische springtij wordt cultuur dan ook vaak weggezet als vermaak voor een kleine groep. Een ‘linkse hobby’, waar we ‘prima zonder kunnen’.

D66 verzet zich tegen dit kortetermijndenken. D66 beschouwt uitgaven voor kunst en cultuur niet als kostenpost, maar in de eerste plaats als investering. Een investering in onderwijs en economie. Een museum leert je over historie en zaken in een ander perspectief zetten. Het filmhuis brengt film met een boodschap. Met andere woorden: een belangrijk doel (zo niet het belangrijkste) van cultuur is educatie en verspreiden van kennis. Cultuur is bovendien een hefboom voor toekomstige innovatie en groei. Los van de directe economische baten van cultuur (denk aan gasten die na afloop van een voorstelling een biertje gaan drinken in het uitgaanscentrum), biedt het cultuuraanbod onze stad grote kansen.

Arnhem is bezig zich te ontworstelen aan haar imago van een saaie provinciestad naar dat van een van de meeste bruisende steden in Nederland. Arnhem heeft op dit moment veel te bieden op het gebied van kleinschalige cultuurbelevenissen: beeldende kunst, dans, theater, muziek en allerlei evenementen. Met de aanwezigheid van ArtEZ (Hogeschool van de Kunsten) is onze stad op weg zo’n beetje het oostelijk knooppunt van de culturele innovatie te worden.

De potentie hiervan mag niet onderschat worden. Jarenlang dachten economen en beleidsmakers dat mensen bereid waren te verhuizen naar een plaats met leuk en goedbetaald werk. Inmiddels is echter klip en klaar dat het omgekeerde het geval is: ‘werken’ volgt ‘wonen’. Met het schaarser worden van beschikbare arbeid, door de hogere eisen die aan werknemers worden gesteld, wordt het voor steden steeds belangrijker een goed arbeidsaanbod te hebben. Arnhem heeft met haar gevarieerde cultuuraanbod een enorme potentiële aantrekkingskracht op hoogopgeleiden. Dit wordt versterkt door de beschikbaarheid van natuur voor sport en recreatie op loopafstand.

De aanwezigheid van kennis en creativiteit kunnen voor een innovatiekracht zorgen die zijn weerga niet kent. Bedrijven, van IT start-ups en adviesbureaus tot advocatenkantoren en architectenbureaus, zullen zich graag in de creatieve poel vestigen die Arnhem kan zijn. Uiteindelijk profiteren we hier allemaal van. Dergelijke bedrijven brengen in de vorm van aanpalende diensten meer werkgelegenheid voor iedereen mee, juist ook voor lager opgeleiden. Het is zaak deze kansen te benutten door met het cultuurbeleid door te pakken. We moeten de synergie tussen cultuurinstellingen versterken. Vandaar dat voor D66 het cultuurcluster één van de belangrijkste pijlers voor Rijnboog is.

Tegelijk kan het efficiënter. D66 wil daarom cultuurorganisaties als Domein, Stichting Beleven, Musis en Schouwburg verder verzelfstandigen. Dit zal het kostenbewustzijn verhogen. Maar grootschalige bezuinigingen willen wij vermijden.

Een verschraling van het aanbod wijzen wij af. Oogsten kan pas als de grond langdurig is bewerkt. Dit zal niet gemakkelijk worden in een tijd waar pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden. Garanties geeft een serieuze partij daarom niet, ook wij niet. Niet in deze onzekere financiële omstandigheden. Maar behoud van het Arnhemse cultuuraanbod is voor D66 een topprioriteit. Voor onderwijs én economie. D66 legt vast dijkversterkingen aan.

Reacties

Wees de eerste die reageert op "Bescherm Cultuur tegen economisch springtij"

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*