Prinsenhof wordt aantrekkelijk gebied in Arnhem

Nieuwe gebouwen en een openbare ruimte waarin de aanwezigheid van de auto wordt teruggedrongen, moeten van Prinsenhof weer een aantrekkelijk gebied maken. Dat is één van de uitgangspunten in de nota van randvoorwaarden voor het gebied Prinsenhof die het college van burgemeester en wethouders heeft vastgesteld.

Prinsenhof is het gebied aan de oostzijde van de Markt, waar onder andere de provincie Gelderland en Justitie zijn gehuisvest. Een autovrije Markt die als aantrekkelijk plein kan worden ingericht, met in de toekomst eventueel de warenmarkt, maakt ook deel uit van het plan. Met de uitgangspunten uit de nota wordt nu een stedenbouwkundig plan gemaakt dat in het voorjaar klaar moet zijn.

In het masterplan Rijnboog is Prinsenhof aangemerkt als studiegebied. Arnhem wil de aantrekkelijkheid en levendigheid van het Prinsenhofgebied verbeteren en het gebied meer laten aansluiten op de omgeving. Het Huis der Provincie blijft als rijksmonument een prominente plek houden in het gebied.

De Rijksgebouwendienst wil het gebouw van Justitie met 7.500 m2 uitbreiden aan zowel de noord- als zuidzijde van het huidige Paleis van Justitie. De nieuwbouw aan de noordzijde loopt gelijk op met het nieuwe provinciekantoor. De bebouwing aan de zuidzijde hangt samen met het moment waarop het Gelders Archief verhuist. De gebouwen worden gebouwd rondom een nieuw plein: het Prinsenhofplein.

Paviljoen
Een deel van de nieuwe bebouwing van Justitie komt ten noorden van het Paleis van Justitie, tussen het Paleis van Justitie en het stadhuis. Het wordt een zo veel mogelijk vrijstaand gebouw met paviljoenachtige uitstraling en maximaal 12 meter hoog. Het is de bedoeling dat het gebouw op de begane grond zo veel mogelijk gebruikt wordt voor openbare functies, zoals een informatiecentrum.

Icoon
Op de lange termijn (2020-2025) overweegt de Rijksgebouwendienst de gebouwen van het Openbaar Ministerie aan de Eusebiusbinnensingel te slopen en te vervangen door nieuwbouw. Ook herontwikkeling van het gebouw van Volkshuisvesting behoort tot de plannen voor de lange termijn. De gemeente wil deze plek reserveren voor een ‘trekker’ op stadsniveau. Het gebouw mag een icoon zijn met hoogwaardige, beeldbepalende architectuur.

Ondergrondse parkeergarage
Om het Prinsenhofgebied meer te laten aansluiten bij de binnenstad wordt de auto in het straatbeeld teruggedrongen. Het terugdringen van het autoverkeer krijgt vooral vorm door herinrichting van de openbare ruimte. Het is de bedoeling om de Markt autovrij te maken. Provincie, Rijksgebouwendienst en gemeente maken plannen voor een gezamenlijke ondergrondse parkeergarage in het gebied.

Hoe verder
De nota van randvoorwaarden wordt nu uitgewerkt in een stedenbouwkundig plan dat in het voorjaar klaar is. Na vaststelling hiervan wordt het verder uitgewerkt in bouwplannen voor de gebouwen en inrichtingsplannen voor de openbare ruimte. Ook moet het bestemmingsplan worden aangepast. De procedure daarvoor start volgend jaar.

Reacties

Wees de eerste die reageert op "Prinsenhof wordt aantrekkelijk gebied in Arnhem"

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*