Nieuwe aanpak om mensen aan het werk te krijgen succesvol

De uitvoering van vier proefprojecten in Arnhem en Leeuwarden om mensen weer aan het werk te krijgen en te laten meedoen aan de maatschappij, verloopt positief. Dit blijkt uit onafhankelijk onderzoek door TNO Kwaliteit van Leven en Kennisnetwerk achter de Voordeur. De projecten zijn een landelijke proef die de beide gemeenten uitvoeren op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De projecten zijn gericht op de krachtwijken en leiden er toe dat deelnemende bewoners een grote stap kunnen zetten naar maatschappelijke participatie en werk. Het gaat daarbij om bewoners met vaak een flinke afstand tot de arbeidsmarkt.

In Arnhem zijn in augustus 2008 dertien zogenoemde participatiecoaches aan de slag gegaan in de vier krachtwijken en in de Geitenkamp. Zij bieden wijkbewoners de helpende hand bij het verkennen en vergroten van hun eigen mogelijkheden om (weer) actief te worden: ‘Meedoen, dat doe je zelf’. 472 wijkbewoners – vaak met meer problemen: geen werk, schulden, taalachterstand, mindere gezondheid – zijn door de particpatiecoaches bereikt en intensief begeleid. Uit een meting van TNO onder deze groep blijkt dat één op de vier van hen al binnen een half jaar een flinke stap vooruit heeft gezet. Bijna 15% heeft een betaalde baan van minstens 16 uur gevonden, 10% is een opleiding gaan volgen.

In het andere Arnhemse project Arnhem in beweging zijn activeringsteams van in totaal 31 wijkbewoners met een uitkering aan de slag gegaan. Zij hebben ruim 1.000 medebewoners gevraagd wat zij in de wijk graag zien gebeuren en voeren veel van die activiteiten als groep uit. Daarmee zetten zij een eerste stap op weg naar participatie en werk.

Leeuwarden heeft gekozen voor een zogenoemde frontlijnaanpak. Bijna 1.000 huishoudens in de Mondriaanbuurt en de wijk Heechterp-Schieringen kregen bij huisbezoek de vraag gesteld hoe de gemeente hen kan helpen om vooruit te komen. Uitgangspunt is daarbij, wat bewoners zelf nodig hebben. Het grote aantal professionals dat zich voor een huishouden inzette, wordt zo mogelijk terug gebracht tot één. ‘Eén gezin, één plan, één hulpverlener’, is de slogan. De frontlijnwerker biedt hulp en ondersteuning aan het huishouden. Veel bewoners doen nu (vrijwilligers)werk, doen mee aan wijkactiviteiten, volgen een scholing en hebben hun financiële situatie weer op orde. Dat heeft niet alleen een gunstig effect voor de bewoners zelf, maar ook voor hun woon- en leefomgeving. Bewoners voelen zich weer gehoord en gewaardeerd. Zij raken sterker betrokken bij hun wijk.

Nieuwe wegen
De resultaten van de onderzoeken door TNO zijn 7 april gepresenteerd op een slotconferentie in Arnhem. De onderzoeken bevatten een uitgebreide evaluatie van de opzet en uitvoering van de projecten in 2008 en 2009. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de projecten ondersteund als een landelijke proef in het Innovatie Programma Werk en bijstand. Het doel is nieuwe wegen te vinden om meer mensen aan het werk te krijgen.

Weg omhoog
De Arnhemse wethouder Barth van Eeten (sociale zaken en participatie): “Tot voor kort accepteerden we gewoon dat sommige mensen niet meer meededen. Zij konden de weg echt niet meer vinden in de wereld van regels en voorzieningen. Nu denken wij steeds meer vanuit het individu en steeds minder vanuit het systeem. De participatiecoach gaat naast de mensen staan, die hun helpende hand kortere of lange tijd nodig hebben. Vele tientallen mensen vinden de weg omhoog en worden op de één of andere manier weer maatschappelijk actief. De gemeente Arnhem gaat door met de participatiecoaches. Zij werken als ‘breekijzer’ binnen de gemeentelijke organisatie voor een nieuwe manier van werken.”

De gemeente Leeuwarden gaat door met de frontlijnwerkers. De professionals in Leeuwarden zijn positief over de integrale en duurzame aanpak van het frontlijnteam, dat nu ook in andere stadswijken gaat werken. Door integraal te werken bevordert het frontlijnteam een gecoördineerde aanpak van problemen binnen een huishouden en verkleint het de afstand tussen bewoner en hulpaanbod.

Reacties

Wees de eerste die reageert op "Nieuwe aanpak om mensen aan het werk te krijgen succesvol"

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*