Dikke voldoende voor Arnhemse aanpak taalachterstand

In de brede school De Malburcht komt Willem Hoeffnagel, wethouder van onderwijs en jeugd, donderdag 15 april om 10.15 uur een bloemetje aanbieden. De Malburcht behoort tot de 42 plaatsen in Arnhem waar jonge kinderen met een grote kans op een taalachterstand vertrouwd worden gemaakt met de taal.

De speciaal hiervoor opgeleide medewerkers helpen de kinderen bij hun ontwikkeling. De aanpak heeft van de Onderwijsinspectie die alle Arnhemse locaties heeft bezocht, een dikke voldoende gekregen; de inspectie noemt Arnhem een voorbeeld voor heel het land en gebruikt het woord ‘pareltjes’. Burgemeester en wethouders laten donderdag op alle 42 plaatsen een bloemetje bezorgen.

Arnhemse peuterspeelzalen en kinderdagverblijven en de groepen één en twee van de basisscholen gebruiken het programma Kaleidoscoop. Dat richt zich op de brede ontwikkeling van de kinderen, waarbij het gaat om aspecten als kennis, creativiteit, motoriek en sociaal-emotionele vaardigheden. Taal is de kern van de Kaleidoscoop: met behulp van speciaal speel- en leermateriaal – ‘een zaal vol taal’ – kunnen kinderen meer taalgevoel ontwikkelen. De groepen zijn klein, de leeftijd van de kinderen varieert van 2¬Ω tot 6 jaar. Het doel is dat zij zonder taalachterstand kunnen beginnen aan groep drie van de basisschool.

De benaming van het voorbereidend taalonderwijs en de ondersteuning van kinderen bij hun ontwikkeling is vóór- en vroegschoolse educatie (VVE).

De Onderwijsinspectie schrijft in haar rapport dat ze onder de indruk is van de kwaliteit van de leidsters en de leerkrachten. De inspectie is ook positief over de in Arnhem bereikte resultaten. Daarnaast noemt de inspectie ook punten voor verbetering: het bereik van alle kinderen met een mogelijke taalachterstand, en de uitwisseling van informatie over de kinderen tussen VVE en basisschool. Dat zijn punten waaraan gewerkt wordt.

Wethouder Willem Hoeffnagel reikt de bloemen op de Malburcht uit aan peuterspeelzaal de Malburcht, kinderdagverblijf Merlijn en de beide scholen, de Burgemeester de Monchyschool en de Margarethaschool.

Reacties

Wees de eerste die reageert op "Dikke voldoende voor Arnhemse aanpak taalachterstand"

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*