Er komt geen Domushuis aan de Steenstraat in Arnhem

Er komt geen Domushuis aan de Steenstraat 44/46. De gemeente Arnhem, Portaal en het Leger des Heils stoppen de voorbereidingen hiertoe. Dit naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek dat Bureau Beke heeft gedaan naar de mogelijke effecten van een Domushuis voor de omgeving.

De onderzoekers menen dat de komst van een Domushuis op dit moment, in deze omvang, een te grote aanslag is op de huidige draagkracht van de Steenstraat. Hoewel de gemeente, Portaal en Leger des Heils niet alle onderzoeksbevindingen één op één onderschrijven, respecteren zij deze mening en gaan hun energie nu richten op alternatieven voor de beoogde Domusdoelgroep. Steenstraat 44/46 wordt studentenhuisvesting.

In 2006 kocht Portaal Steenstraat 44/46 aan om er met steun van de gemeente Arnhem een Domushuis van het Leger des Heils te vestigen. Een begeleid wonenvoorziening voor dak- en thuislozen, waar in Arnhem behoefte aan was en is. Wat volgde was een lange weg van vergunningaanvragen en daaropvolgende bezwaren vanuit de omgeving. Eind vorig jaar gaf het college op advies van de bezwaarschriftencommissie opdracht voor een onafhankelijk onderzoek naar de mogelijke effecten van een Domushuis voor de Steenstraat.

Dat onderzoek is verricht door Bureau Beke.” Een lastig onderzoek”, aldus Beke, “want hoe onderzoek je het effect van iets wat er nog niet is?” Toch is het de onderzoekers gelukt om een goed gefundeerde inschatting te maken. Die brengt hen ertoe te concluderen dat “een Domushuis weliswaar een aanwinst voor Arnhem is, maar dat de Steenstraat daar op dit moment niet de geëigende plek voor is.”

De voornaamste grondslag voor deze conclusie is dat de onderzoekers constateren dat het – zeker in vergelijking met een aantal jaren geleden – niet goed gaat met de Steenstraat. De draagkracht is afgenomen en onvoldoende voor een Domushuis in deze omvang. Daar komt bij dat “in en om het centrum al sprake is van een concentratie van opvangvoorzieningen”, aldus de onderzoekers.

Op basis van Beke’s onderzoek constateren de gemeente, Portaal en het Leger des Heils dat de situatie in de Steenstraat anno 2010 een andere is dan toen men in 2006 besloot er een Domushuis te vestigen. De initiatiefnemers hebben daarom inmiddels besloten om te stoppen met de plannen voor een Domushuis aan de Steenstraat 44/46. Portaal, eigenaar van het pand, was al bezig om het pand te verbouwen om er tijdelijk studenten te huisvesten. Dit wordt nu de definitieve invulling.

Verder gaat de gemeente, met Beke’s bevindingen en adviezen in het achterhoofd, nadenken over nieuwe opvangmogelijkheden voor de Domusdoelgroep. Want dat daar behoefte aan is, staat vast. Daarbij zal breder worden gekeken dan het Domusconcept zoals dat in de Steenstraat was voorzien.

Ondertussen heeft de situatie in de Steenstraat op meerdere manieren de aandacht van de gemeente. Zo wordt de straat heringericht, komt er een winkelstraatmanager speciaal voor de Steenstraat en wordt er ondermeer in het kader van het project integrale overheidshandhaving van gemeente, politie, OM en Belastingdienst, opgetreden tegen overlast, verloedering en illegale praktijken.

Eerder op Arnhem Direct: Vestiging Domushuis op Steenstraat blijft onzeker

Reacties

Wees de eerste die reageert op "Er komt geen Domushuis aan de Steenstraat in Arnhem"

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*