Gemeente start met uitwerking gebiedsvisie Stadsblokken Meinerswijk

{

In september start de gemeente Arnhem met de uitwerking van de gebiedsvisie Stadsblokken-Meinerswijk. Een belangrijke opgave in het gebied is de rivierkundige maatregel die wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat in het kader van het programma Ruimte voor de Rivier.

De gemeente Arnhem wil dat er ruimtelijke samenhang ontstaat in het gebied. Daarom is ervoor gekozen om de gebiedsvisie in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat uit te werken, met de inpassing van de rivierkundige maatregel als integraal onderdeel.

In december 2009 heeft de gemeenteraad de Bevindingenrapportage vastgesteld. Deze Bevindingenrapportage beschrijft de kaders voor mogelijke ontwikkelingen in Stadsblokken-Meinerswijk. De volgende stap is het maken van een gebiedsvisie voor het gebied. Hiermee zal dit najaar worden gestart. Een belangrijke opgave in het gebied die op korte termijn gerealiseerd moet worden (voor 2015) is de rivierkundige maatregel. Het college heeft daarom besloten een visie op hoofdlijnen voor het gehele gebied te ontwikkelen en de ruimtelijke inpassing van de rivierkundig maatregel verder uit te werken.

Intensieve samenwerking
Het uitvoeren van Ruimte voor de Riviermaatregel is een taak van Rijkswaterstaat. De gemeente vindt het echter van belang om het gebied en alle ontwikkelingen in het gebied steeds in samenhang te bekijken om zo ook de doelstellingen die zijn geformuleerd in de Bevindingenrapportage te kunnen realiseren. De gemeente en Rijkswaterstaat hebben dan ook afgesproken te starten met het maken van een plan dat bijdraagt aan de integrale, lange termijn ontwikkeling van het gebied door gemeente, provincie en andere overheden. De gemeente en Rijkswaterstaat zullen nauw samenwerken in dit proces, maar ook de overige overheden worden in dit proces betrokken.

Ruimte voor de Rivier
De rivierkundige maatregel bestaat uit een gedeeltelijke afgraving van de uiterwaard bij Meinerswijk. Deze zogeheten uiterwaardvergraving voorkomt dat de afvoer over de IJssel ten opzichte van de Neder-Rijn toeneemt. De waterstanddaling die als gevolg van de uiterwaardvergraving optreedt op de Neder-Rijn, zorgt ervoor dat er vanaf de IJsselkop meer water naar de Neder-Rijn stroomt. Deze maatregel is één van de 39 maatregelen van het landelijke programma Ruimte voor de Rivier. Doel van het programma is de vier miljoen bewoners van het rivierengebied te beschermen tegen hoogwater.

Een belangrijk nevendoel van het programma is dat het gebied er op vooruit gaat, aantrekkelijker wordt.

Jouw inbreng
Tijdens de planvorming is er ook weer ruimte voor de inbreng van bewoners, belangstellenden en ondernemers. Op 6 oktober wordt een eerste bijeenkomst georganiseerd om iedereen te informeren over
het vervolgproces. Daarna volgen bijeenkomsten waarin enkele varianten worden gepresenteerd waarop kan worden gereageerd.

Wethouder Henk Kok: ”Voor de gemeente is het belangrijk dat we bij alle plannen voor het gebied steeds naar het geheel kijken. We zullen dus niet een plan maken dat alleen de doelstellingen voor de waterstandverlaging realiseert. Het moet ook de ruimtelijke kwaliteit van het gebied verbeteren. De kaders uit de Bevindingenrapportage zijn daarbij leidend.”

Bron: persbericht gemeente Arnhem
Foto: Marco Derksen

Reacties

Wees de eerste die reageert op "Gemeente start met uitwerking gebiedsvisie Stadsblokken Meinerswijk"

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*