D66 bezorgd over veiligheid brandweer

De D66-fractie in de Arnhemse gemeenteraad maakt zich zorgen over de kwaliteit van de communicatieapparatuur (C2000) van de brandweer in de regio Gelderland Midden. Uit recent onderzoek blijkt de digitale C2000 portofoon niet altijd deugdelijk. Dit kan tot levensbedreigende situaties leiden voor brandweerlieden en burgers.

Het D66-raadslid Hans Giesing zal de komende politieke maandag hierover vragen stellen aan burgemeester (en korpsbeheerder) Krikke. D66 wil onder andere weten in hoeverre de genoemde problemen ook in de Arnhemse regio tot problemen leidt en welke maatregelen de korpsleiding hiertegen inmiddels heeft ondernomen. Giesing: “De veiligheid van brandweerlieden en burgers staat voor ons bovenaan. Prestigieuze, maar falende, ICT-technologie mag een goede communicatie daarom niet in de weg staan.”

Noodklok
De gezamenlijke vakorganisaties in de brandweersector hebben onlangs de noodklok geluid in verband met problemen met hun digitale communicatiemiddelen (C2000). Indien door hulpverleners recht-streeks met elkaar wordt gecommuniceerd, blijkt deze niet altijd betrouwbaar en voorspelbaar. Dit kan levensbedreigende situaties ten gevolg hebben, denk aan brandweerlieden opgesloten in een brandend gebouw.

Structurele oplossing
Het ministerie van Binnenlandse Zaken erkent de problemen, hoewel deze zich niet voor lijken te doen bij de nieuwste generatie randapparatuur. Er wordt momenteel gewerkt aan een structurele oplossing. De vakorganisaties roepen op tot snelle maatregelen, waaronder tijdelijke dan wel structurele aanschaf van analoge portofoons. Deze analoge portofoons kennen hun beperkingen, maar falen(aldus de organisaties) niet op willekeurige en niet-voorspelbare momenten. In verschillende gemeenten/regio’s wordt dit overwogen of is hiertoe al besloten.

Vragen van D66
De D66 fractie wil graag van burgemeester en korpsbeheerder Krikke weten of ook bij de brandweer in de regio Gelderland Midden sprake is van dergelijke (verouderde) C2000-apparatuur en of er in-cidenten bekend zijn met deze apparatuur. Welke maatregelen heeft de korpsleiding inmiddels genomen om dergelijke situaties tegen te gaan? Wordt overwogen in navolging van andere gemeenten (al dan niet tijdelijk) over te stappen op analoge apparatuur? Wat betekent het door elkaar heen gebruiken van verschillende typen apparatuur voor situaties waarbij meerdere korpsen met elkaar samenwerken (grote rampen)? Kunnen korpsen die analoog werken wel met ‘digitale’ korpsen communiceren? Welke maatregelen heeft de korpsleiding hiertegen genomen?

Bron: D66

Reacties

Wees de eerste die reageert op "D66 bezorgd over veiligheid brandweer"

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*