Aanbesteding zwembad Valkenhuizen stopgezet

De gemeente Arnhem heeft de aanbesteding voor de nieuwbouw van zwembad Valkenhuizen stopgezet. De twee overgebleven aannemers hebben een prijs geboden die 30% boven het beschikbare bouwbudget zit. Het college gaat nu in onderhandeling met de twee overgebleven partijen om te kijken of er nog bespaard kan worden op de kosten. Voor de huidige gebruikers van het zwembad verandert er niets. Het zwembad blijft gewoon open.

Verantwoordelijk wethouder Jan van Dellen is teleurgesteld: “Het college vindt het spijtig om te moeten constateren dat er geen, binnen het budget passende, aanbieding ligt voor de nieuwbouw van het zwembad. In de huidige economische tijd merken we in heel het land dat er aanbestedingen mislukken, maar dat maakt de druiven niet minder zuur. Ik vind het echter onverantwoord om meer geld uit te geven dan beschikbaar is. Daarom wil ik eerst in gesprek met de bouwbedrijven om te overleggen wat de mogelijkheden zijn om de prijs te kunnen verlagen.”

Budget

Voor het totale project, dat overigens meer omvat dan alleen de bouwkosten, heeft de Arnhemse gemeenteraad 12 miljoen euro beschikbaar gesteld. De exacte hoogte van het bouwbudget kan met het oog op de onderhandelingen en daarmee de financiële positie van de gemeente niet bekend gemaakt worden. 

Vervolg

Het vervolg is afhankelijk van de uitkomsten van de gesprekken met de aannemers. Duidelijk is wel dat de gewenste planning om na de zomer te beginnen met de bouw niet gehaald kan worden. De inmiddels gestarte werkzaamheden voor de aanleg van extra parkeergelegenheid aan de achterzijde van Valkenhuizen almede het aanpassen van kabels en leidingen worden wel gewoon uitgevoerd en afgemaakt.

Historie

In december 2016 gaf de gemeenteraad akkoord voor de bouw van een nieuw zwembad op Valkenhuizen. Begin 2017 werd Hooper Architects geselecteerd als architect. In het najaar van 2017 werd een Europese aanbesteding uitgeschreven voor de bouw van het zwembad. Die aanbesteding kan nu dus niet worden gegund en is nu stopgezet.

Reacties