Activiteiten opgravingen Kerkplein duren maand langer

Opgraving Kerkplein (Foto: ArcheoHotspots)

ARNHEM – Het archeologisch onderzoek op het Kerkplein gaat een maand langer duren. Dat onderzoek is in januari gestart vooruitlopend op de nieuwbouw voor Focus Filmtheater.

Archeologen verwachtten op het Kerkplein resten te vinden uit de Middeleeuwen (de periode 900 – 1000). Omdat er fundamenten van een kapitale villa en resten van een klooster zijn blootgelegd, gaat het onderzoek een maand langer duren dan werd verwacht.

Dat betekent dat ook de publieksvoorlichting in en bij de Archeologie Kiosk niet zal stoppen op 1 maart, maar per 1 april, dus een maand later.

Bij voorbereidende werkzaamheden voor nieuwbouw in de zuidelijke binnenstad van Arnhem zijn archeologen gestuit op de fundamenten van een kapitaal huis. Die fundamenten zijn samen met de resten van het voormalige minderbroedersklooster uit 1489 tevoorschijn gekomen. De kern van het gebouw stamt uit de veertiende eeuw. In de vijftiende eeuw is het flink uitgebreid. (Bron: Erfgoedstem)

Publieksvoorlichting
Tot 1 april 2017 is het onderzoek van nabij te volgen tijdens een aantal wekelijkse activiteiten. Op dinsdagen en donderdagen om 14:00 uur vertelt één van de betrokken archeologen over de voortgang van de opgraving. Er kunnen dan ook vragen worden gesteld. De data zijn: dinsdag 28 februari, 7 en 14 maart en donderdag 2, 9 en 16 maart.

Op de woensdagen en vrijdagen van 12:00 tot 16:00 uur is ArcheoHotspot Arnhem in de Archeologie Kiosk bezig met vondsten uit de opgraving. Kijk mee én help bij de bestudering van archeologische vondsten uit de bodem van het Kerkplein. De data zijn: woensdag 1, 8 en 15 maart en vrijdag 24 februari en 3, 10 en 17 maart.

Op vrijdag 3 maart om 14:00 uur is er een spreekuur van de stadsarcheoloog. Martijn Defilet vertelt dan in de Archeologie Kiosk over de opgraving, de vondsten en het belang ervan voor de geschiedenis van Arnhem.

Rondleiding Binnenstad Zuid
Arnhemmers die geïnteresseerd zijn in de andere werkzaamheden in de Zuidelijke Binnenstad, zoals bijvoorbeeld de nieuwbouw van het Focus Filmtheater, het bovengronds brengen van de Jansbeek, de herinrichting van Trans, Weerdjesstraat en Rodenburgstraat en de nieuwbouw bij Bartok kunnen zich aanmelden voor een rondleiding door de Zuidelijke Binnenstad.

Deze vindt elke eerste vrijdag van de maand plaats om 12:00 uur vanaf de informatiewinkel aan de Trans 26-27. Aanmelden kan via het mailadres: zuidelijkebinnenstad@arnhem.nl.

Livestream en meer informatie
Voor meer informatie, een overzicht van alle verhalen, beeldmateriaal en een livestream van de opgravingen en de vondsten, volg de Facebookpagina van de ArcheoHotspots.

Reacties