kerkpleinRodenburgstraat ondergaat wederom metamorfose

Nog maar zes jaar geleden zag de Rodenburgstraat er zo uit. Op de plek van deze inmiddels gesloopte wederopbouwflat moeten nieuwe appartementen en andere woningen verrijzen. De gerenoveerde flat aan de andere kant van de straat blijft staan. Arnhem wordt – het werd eerder gezegd – steeds mooier. Het gezegde Wie mooi wil zijn, moet pijn lijden, geldt ook hier….


Eldorado in het Arnhemse Paradijs

In Arnhem is de plek van de warenmarkt echt een onderwerp om over te neulen. Werd hij tot voor kort op het Kerkplein georganiseerd sinds enige tijd wordt er weer vis op de Markt gebakken. Ten minste als deze plek niet wordt ontruimd voor kermis of ander feestgedruis. In dat geval kan best even worden uitgeweken naar de Westervoortsedijk. Ter…


Bouw Focus Filmtheater start 1 mei

ARNHEM – Om in maart volgend jaar de eerste films te kunnen vertonen wordt op maandag 1 mei a.s. op het Kerkplein door aannemer BINX Smartility gestart met de bouw van het Focus Filmtheater. De eerste handeling voor de start van de bouw zal om 15.30 uur door Wethouder Gerrie Elfrink samen met de directie van het Focus Filmtheater worden…
Informatiebijeenkomst werkzaamheden Kerkplein en bouw Focus Filmtheater

ARNHEM – Op het Kerkplein zijn er momenteel volop werkzaamheden aan de gang. De voorbereidingen voor de bovengrondse aanleg van de Jansbeek zijn gestart en er vindt een archeologisch onderzoek plaats dat vooruitloopt op de bouw van het Focus Filmtheater. De bouw van dat filmtheater start in mei en enige tijd later gaat de bouw van de woningen tussen het…


Activiteiten opgravingen Kerkplein duren maand langer

ARNHEM – Het archeologisch onderzoek op het Kerkplein gaat een maand langer duren. Dat onderzoek is in januari gestart vooruitlopend op de nieuwbouw voor Focus Filmtheater. Archeologen verwachtten op het Kerkplein resten te vinden uit de Middeleeuwen (de periode 900 – 1000). Omdat er fundamenten van een kapitale villa en resten van een klooster zijn blootgelegd, gaat het onderzoek een…


De ‘026Photowalk’ gaat weer van start

Laagdrempelig met een enthousiaste groep beginnende en gevorderde fotografen wandelen door Arnhem en omstreken om foto’s te maken. Dat is de ‘026Photowalk’. Dit initiatief van Arnhem Direct is gestart in oktober 2013 als een verzelfstandigde opvolger van het Urban Photo Collective (UPC). Bijna iedere maand organiseert ‘026Photowalk’ een geheel vrijblijvende wandeling. Bij iedere wandeling staat een bepaald gebied of onderwerp…