Advies aan de sociale wijkteams: ‘Maak werk van maatwerk’

Campagnebeeld Sociale Wijkteams - wijkteamsarnhem.nl

De Sociale Wijkteams voeren sinds 2015 de Wmo uit. De Adviesraad Arnhem adviseert het college van B&W deze week meer werk te maken van maatwerk.

Van Wijken Weten

Arnhem heeft een lange geschiedenis aan wijkgericht werken. Daar waar vroeger alle aandachtswijken een wijkmanager en later een wijkregisseur hadden, is deze structuur ondertussen vervangen voor het programma ‘Van Wijken Weten’ en over de hele stad uitgerold. Met de teams Leefomgeving wil de gemeente weten wat er in de wijken leeft, met deze teams is de beslissingsbevoegdheid over de wijkbudgetten naar de wijken gebracht en met de Sociale Wijkteams wordt de verantwoordelijk voor (jeugd)zorg, welzijn, werk en inkomen van dichtbij geregeld. Dit is althans het plan wat de gemeente in zijn perspectiefnota 2018-2021 presenteert.

‘Van Wijken Weten, een radicaal keerpunt in de verhouding tussen de gemeente en de wijken‘, is sinds 2014 steeds meer zichtbaar in de stad. De resultaten van de Sociale Wijkteams die de Wmo moeten uitvoeren, worden echter nu de Adviesraad Arnhem bekeken: ‘Maak werk van maatwerk

Advies aan B&W

De Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) is er voor mensen die ondersteuning nodig hebben om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen, maar ook voor mensen die hulp nodig hebben om deel te kunnen nemen aan de samenleving. Omdat het op eigen kracht of met hulp van de omgeving niet meer lukt. In Arnhem wordt dit beleid uitgevoerd door de Sociale Wijkteams.

De adviesraad Wmo adviseert, gevraagd en ongevraagd, het college van burgemeester en wethouders van Arnhem in het kader van de Wmo. De adviesraad Wmo wil op die wijze een inhoudelijke bijdrage leveren aan het gemeentelijk beleid, zodat alle inwoners van Arnhem op een volwaardige wijze kunnen participeren.

De afgelopen maanden ging de adviesraad in gesprek met Arnhemmers, belangenbehartigers en uitvoeringsorganisaties. Die ervaringen zijn gebundeld en deze week gepresenteerd aan het college van B&W.

De hoofdpunten uit het advies:

Maak werk van kennisniveau
Maatwerk is alleen mogelijk als we weten welke ondersteuning een inwoner nodig heeft.

 

Maak werk van informatievoorziening
Om op tijd de hulpvraag te kunnen stellen, is het belangrijk de weg te vinden in het sociaal domein

 

Maak werk van bereikbaarheid
Een van de belangrijkste knelpunten die inwoners ervaren, is de moeilijke bereikbaarheid van de wijkcoaches.

 

Maak werk van wijkversterking
Een van de uitgangspunten van de gemeente is meedoen in een socialer Arnhem. Dit vraagt veel van inwoners en van het sociaal team

 

Maak werk van vertrouwen
De gemeente verwacht van haar inwoners en haar samenwerkingspartners dat zij de gemeente vertrouwen, maar dat kan alleen als dat wederzijds is

 

Wethouder Van der Zee nam het advies dankbaar in ontvangst. ‘Goed dat de Adviesraad de inbreng van inwoners en organisaties heeft opgehaald. Dit sluit goed aan op het inwonerservaringsonderzoek dat wij ook zelf uitvoeren. Het leveren van maatwerk wordt sterk benadrukt door de Adviesraad en dat is ook een belangrijk uitgangspunt voor de gemeente Arnhem en de sociale wijkteams. De adviezen neem ik ter harte en ga ik afstemmen met de sociale wijkteams om de zorg en ondersteuning nog verder te verbeteren.’

Bronnen: gemeente Arnhem, Adviesraad Arnhem

Arnhem Direct publiceerde eerder over Van Wijken Weten:

OPINIE: ‘Van wijken weten’ zorgt vooral voor willekeur in Arnhem

 

OPINIE: ‘Van wijken weten’ zorgt vooral voor willekeur in Arnhem

Reacties