Ahmed Marcouch: Met Arnhem Oost aanpak meer kansen voor kinderen

Ahmed Marcouch, burgemeester van Arnhem, zit gepassioneerd op zijn praatstoel als hij vertelt over de Arnhem Oost aanpak. Arnhem Oost een groot project van wel 17 miljoen euro waar Arnhem van kan profiteren. Zijn verhaal begint hoe hij als kind in Nederland opgroeide en naar het VMBO B ging om timmerman te worden. Toen het even tegen zat, zei zijn broer dat Lech Wałęsa, de vakbondsleider die premier van Polen werd, ook als gewone havenarbeider was begonnen. “Dan hoeft niet iedereen een bestuurder te worden, maar ieder kind moet wel de kansen krijgen om de eigen talenten te ontwikkelen” vertelt Marcouch

Door Rob Klingen en Chris Zeevenhooven

U bent de kartrekker van het project, kunt u wat meer duidelijkheid geven hoe het er voor staat met de Arnhem Oost Aanpak

“Ik ben blij dat er aandacht voor de aanpak is en dat het bestuur van de stad het breed omarmt. We doen investeringen in dat deel van de stad waar het nodig is, we doen mee in het Rijks-programma en zijn één van de 16 gebieden, waarin het rijk investeert. Dat zit voor een deel in de woondeal,  het bouwen en verduurzamen van woningen. Het gaat over verbeteren van de leefbaarheid, vergroenen van de buurt, maar ook over gedrag, toezicht en verbeteren van de veiligheid in de wijken. De Arnhem Oost Aanpak gaat voor mij over de ‘pedagogische wijken’, ik herhaal het tot ergernis van sommigen, dat we het opvoedkundig klimaat in die wijken moeten versterken. Dat moet de kern van de aanpak zijn”.

Jongerenwerk is eigenlijk vormingswerk

Een voorbeeld daarvan is het voetbaltoernooi wat eind juni in Arnhem is gehouden en waar 14 teams uit Arnhem aan meededen. Er heerste daar een goede en sportieve sfeer. De deelnemers wordt geleerd om zich sportief te gedragen naar de leiding en elkaar en het omgaan met winnen en verliezen.

Het voetballen an sich is niet anders maar wel nieuw is hoe ze het organiseren. Het jongerenwerk is eigenlijk vormingswerk, ze moeten jongeren echt iets meegeven voor hun toekomst en niet alleen maar entertainen. Ze moeten de pedagogische taak ernstig opvatten. Het Kinderwijkteam is daar een goed voorbeeld van; dingen doen, iets bijbrengen, een hesje aan, corrigeren als het nodig is. Opvoeden dus!

Kijk naar kinderen om alsof het je eigen broer of zus is

Wat je wilt is dat ieder kind een goede omgeving om zich heen heeft, een rolmodel dat helpt, kinderen worden wel eens uitgemaakt als dom, of ezel en de uitspraak: ‘’dat wordt nooit wat, met jou”, helpt kinderen niet. Kijk naar kinderen alsof het je eigen broer of  zus is. Wat je niet wilt dat je broer of zus overkomt, moeten ook die kinderen niet overkomen. Grijp in als het nodig is. We hebben goede voorbeelden van initiatieven zoals Presikhaaf University en AM support team in Malburgen. Rijnstad heeft ook goede jongerenwerkers, maar waar onze uitvoeringsorganisaties altijd goed op moeten letten, is dat het geld niet te veel in de organisatie gaat zitten maar in de werkers. Daarnaast hebben professionals de juiste leiding nodig, die hen aanmoedigt om ter plaatse de goede dingen te doen.

Kunnen de initiatiefnemers in Malburgen en Presikhaaf ook andere wijken helpen om hun methodiek uit te dragen

Ik denk dat het al gebeurt. Ze worden in het hele land uitgenodigd, maar wat we moeten voorkomen, is dat we de goede werkers uit de wijk halen en achter bureaus aan het papierwerk zetten. Voor kinderen en jongeren is een vormende omgeving nodig. Dus jongerenwerker zijn is meer dan een baan, het moet een passie zijn.

Kun je het idee van het verbeteren van het pedagogisch klimaat op de Geitenkamp toepassen

Ik zou graag willen dat ouders daar met elkaar goede gesprekken kunnen voeren over vraagstukken waar ze mee te maken hebben in de opvoeding. Dat zouden ze met elkaar moeten doen, maar dat gesprek moet je entameren en organiseren. Daar heb je goede professionals voor nodig. Mensen zijn niet zielig, want daar hebben mensen niks aan. Wat ze nodig hebben is goed onderwijs en na school en vormingswerk met aandacht om zich verder te ontwikkelen. De kinderen verdienen een rijkere schooldag met meer activiteiten en ervaringen na schooltijd daar zijn kinderen mee geholpen. Het gaat er uiteindelijk om dat we uitdragen dat kinderen op de eerste plaats komen en dat we een pedagogische omgeving rond een kind organiseren. Sport en cultuur, leren winnen en leren verliezen, daar gaat het om. De Arnhem Oost aanpak is er vooral om mensen kansen en mogelijkheden te bieden. Uitdagen en ondersteunen moeten wij doen, wat niet iedereen kan het alleen.

Weten de wijken van de Arnhem Oost aanpak

De mensen in de wijken kennen misschien niet Arnhem Oost als bestuurlijke term voor het programma, maar als het nog niet duidelijk genoeg is, dan kunnen we er meer over vertellen over die titel, maar ik vind het vooral belangrijk de daden te laten zien. Resultaten als toezicht, diploma’s halen en een baan vinden spreken zich voort.  Ik kom dat graag vertellen bij de wijkplatforms. De wijkmanagers van Team Leefomgeving zijn de ambassadeurs van deze aanpak, zij moeten het in het stadhuis ophalen en in de wijk brengen en omgekeerd. We zien het misschien nog niet altijd en overal, maar in de gebieden waar veel aan de hand is en waar mensen lijden onder armoede daar willen wij het verschil maken. Van wijken weten heeft twee elementen: Het gaat over de wijken en het weten, dus initiatiefnemers hoeven niet in de bureaucratie gemanoeuvreerd te worden door de professionals. Laat de enthousiaste en betrokken mensen toch vooral dat werk doen waar ze goed in zijn en daartoe aangemoedigd worden.

Wat is de rol van wijkplatforms in Arnhem Oost aanpak

De wijkplatforms bestaan uit mensen die betrokken zijn bij hun leefomgeving in de wijk, daar heb ik veel respect voor, maar we willen ook dat de mensen die niet georganiseerd zijn, weten wat er gaande is. Als de wijkplatformleden en bewoners onvoldoende van de Arnhem Oost aanpak weten dan moeten we ons die kritiek ter harte nemen. Maar we moeten nu vooral oog hebben voor de uitvoering, want we kunnen er alleen maar een succes van maken samen met betrokken mensen in Arnhem. Laat de daden spreken en vertel de successen door. Ik loop het eelt op mijn voeten en tik me de blaren op mijn vingers, maar als er meer verteld moet worden dan moeten we dat doen. Want we moeten een beweging in de stad op gang brengen met het besef dat veel mensen in de stad bezig zijn onze wijken op te tillen.

Is er in de uitvoering ook ruimte voor experimenten

Dat vind ik wel ja, als we onorthodoxe methoden inzetten dan moeten we ook experimenten kunnen doen. Als werkers tegen grenzen van de regels aanlopen, dan moeten werkers ook de ruimte krijgen om iets op een andere manier uit te werken. Maar je moet ook mensen aan kunnen spreken als het anders moet, een beetje paternalisme is dan niet verkeerd. Het kernpunt is dat het pedagogisch klimaat in de wijken die het nodig hebben, wordt verbeterd omdat je daarmee mensen en kinderen kansen geeft in het leven. Daarmee versterken we de stad en dichten we iets van de kloof tussen arm en rijk. Ik wil zaaien en watergeven in de wijken van de stad om met elkaar te groeien en te bloeien”. Daar moet wel de akker goed voor bewerkt worden.

Reacties