Alles start om 11 over: Carnaval

Aankomende zondag de 11e (toeval) start om 13.11u de Carnavalsoptocht vanaf de Monnikensteeg, die dwars door Klarendal enkele uren later uitmondt in de stad bij het Musis Sacrum. Daar zal tussen 15.30u en 18.00u de prijsuitreiking van de beste deelnemer plaats vinden in de foyer.

Vier dagen feest

De meeste mensen kennen de optocht van de zondag. Carnaval telt totaal echter vier dagen. Op vrijdag de 9e begint het feest: dan ontvangen de Prinsen/ Prinsessen van alle Arnhemse carnavalsverenigingen de sleutel van de stad. Een symbolische en unieke handeling die door burgemeester Ahmed Marcouch wordt gedaan en waarbij hij zichzelf benoemt tot ‘normaal’ burger van de stad. Voorafgaande aan de sleuteloverdracht is er eerst een tocht door de binnenstad waarna vervolgens om 18.11u (!) uur de carnavalsvlag wordt gehesen en de plechtigheid van de sleuteloverdracht plaatsvindt in het stadhuis. Alle Carnavalsdagen is ‘de macht’ van de burgemeester overgedragen aan de Prinsen en Prinsessen, want Carnaval is tenslotte het feest van zotheid, spot en uitbundigheid.

Ook Luxor Live doet van vrijdag tot en met de dinsdag mee aan het Carnavalsfeest en telkens is de start van het evenement om 11 over!

Feest van onder de rivieren?

Het Zuiden van Nederland is beroemd om zijn Carnavalsleven. Toch telt Arnhem als stad met katholieke roots óók maar liefst (minimaal) twintig Carnavalsvereningingen, die zich verdienstelijk opstellen voor de stad. De bekendste (denken we) is de On-Ganse die bijvoorbeeld al jaren een gala organiseert voor alle vrijwilligers uit de stad, om ze in het zonnetje te zetten. Iemand ontvangt dan De Arnhemse Stadsprijs voor de vrijwilliger.

Reminder

Het feest van zotheid, spot en uitbundigheid staat in schril contrast met de veertig dagen vasten die hier op volgen. Want: daarna is het Pasen. Aangezien Pasen wordt uitgerekend aan de hand van de eerste volle maan na de start van de lente en altijd op verschillende data valt, geldt dat veertig dagen eerder ook voor Carnaval.

Bekijk de exacte route aankomende zondag. In de mailbox ontving Arnhem Direct een zorgwekkend bericht over alcoholgebruik onder jongeren tijdens Carnaval. Dus wees gewaarschuwd én veel plezier!

Foto: optocht langs de Klarendalse molen 2017 – Zefanja.nl

Reacties