Kunstenaars vrijplaats in rafelranden van de stad: KW37

Kunstenaarswerkplaats KW37; de al 25 jaar binnen Arnhem gevestigde de woon- werk – en ontmoetingsplek, dient haar huidige locatie zomer 2018 verlaten te hebben. Schuytgraaf rukt op, buitenpodium de Blauwe Kikker is sinds enkele maanden geen landmark meer voor de vrijplaats. De plaats van bestemming voor bewoners (twaalf huishoudens) en gebruikers is nog onzeker.

Wisselwerking

In Schuytgraaf en de rest van de stad is de afgelopen jaren merkbaar contact gelegd tussen de kunstwerkplaats en de bewoners van Arnhem. Zo is er een Man Cave; een ontmoetingsplek voor en door mannen uit de wijk Schuytgraaf. Er is een moestuin aangelegd ‘waar heel Schuytgaaf van kan eten’ zo groot, in de zomermaanden was er maandelijks gratis muziek op Podium de Blauwe Kikker, ArteZ deed er zijn introductiedagen, bij Natural Horsemanship komen wekelijks vijfentwintig mensen paardrijden, werd beeldhouwsymposium Sculpta er jaarlijks in september georganiseerd, een zomervakantieweek voor kinderen Zuid aan Zee en nog veel meer. KW 37 bracht onlangs een portfolio uit wat de moeite waard is om op te klikken (PDF)!

Geschiedenis

Het collectief is ooit ontstaan vanuit de urgente behoefte aan betaalbare alternatieve werkruimtes voor beeldhouwers, waarin zij in vrijheid en zonder geluids- en stofoverlast aan derden hun grootschalige werken zouden kunnen realiseren. De reeds beschikbare atelierruimtes in en rondom Arnhem konden toen niet aan deze voorwaarden voldoen. Hierdoor bevond de nomadische kunstenaarsgemeenschap zich vanaf het begin aan de rafelranden van de stad, waar zij nu al bijna drie decennia goed gedijt in een klimaat van tijdelijkheid, dynamiek en relatieve chaos, en tegelijkertijd blijft vechten om een plek van enige permanentie te veroveren in een omgeving.

In de afgelopen jaren zijn de bewoners met al hun hebben en houden tweemaal verhuisd: nadat zij in 1992 neerstreken op een defensieterrein aan de Koningsweg, verhuisden zij in 2005 naar de SaksenWeimar kazerne in Arnhem Noord en in 2009 naar het braakliggende terrein in Schuytgraaf. Deze verhuizing werd gefaciliteerd door een samenwerking tussen KW37, gemeente Arnhem, Volkshuisvesting en Stichting Atelierbeheer SLAK. Vanuit gemeente Arnhem werd de wens uitgesproken dat de kunstenaars deze stille nieuwbouwwijk nieuw leven in konden blazen door een infusie van kunst, cultuur en diversiteit. Het doel van dit sociaal-culturele experiment was het realiseren van een wisselwerking tussen de kunstenaars en de wijkbewoners en het voortdurend opzoeken van de grens tussen wat wel en niet kan.

De crisis voorbij

KW37 arriveerde in Schuytgraaf op de vooravond van de economische crisis, maar die is voorbij en braakliggende terreinen worden verder ontwikkeld. Driemaal is de kunstenaarswerkplaats de kans geboden om hun vrijplaats opnieuw te laten verrijzen in de rafelranden van de stad, driemaal hebben zij in deze sociaal-culturele experimenten bewezen een ongekende en aanstekelijke levensvatbaarheid in zich te dragen en hun omgeving hiermee wakker te schudden en te inspireren. KW37 wil haar dankbaarheid uiten voor de mogelijkheid die haar de afgelopen jaren is geboden om op het terrein in Schuytgraaf te wonen, werken en leven en voor de nieuwe samenwerkingen en projecten die zij heeft kunnen realiseren. Tevens wil zij de dringende hoop uitspreken dat het haar gegund is zich in de toekomst als collectief op een nieuwe locatie te vestigen, opnieuw het experiment aan te gaan en haar gedachtegoed en levenskracht wederom gestalte te kunnen geven.

Volkskrant

Laatst kwam ook de Volkskrant op bezoek en publiceerde ‘De laatste dagen van een vrijplaats’ in Verhalen.Volkskrant. Daar komt ook de foto bij dit artikel – Negin Zendegani vandaan. Arild Veld – één van de initiatiefnemers van KW37, zegt daar te weten dat het concept van KW37 toepasbaar is op andere plekken, maar dat het erg lang duurt zoiets weer te realiseren.

Het portfolio van KW37 waar de Kunstwerkplaats zich presenteert met een uitgebreide CV over de bewoners en culturele interacties die er plaatsvinden, is de bron van dit artikel.

Volg KW37 op Facebook.

Reacties