Gebouw Vlindertuin voor sociaal ondernemers en kunstenaars

Foto Facebook Buurtmoestuin-Vlindertuin-Geitenkamp

Het voormalige schoolgebouw van de Vlindertuin in de wijk Geitenkamp gaat plaats bieden aan sociaal ondernemers en kunstenaars die een relatie met de wijk hebben. Met dat voorstel komt het college van burgemeester en wethouders tegemoet aan een wens vanuit de wijk. Er is grote behoefte aan werkervaringsplekken en ontmoetingsplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast is er behoefte aan ateliers voor kunstenaars.

Als de gemeenteraad akkoord gaat met het voorstel van het college, wordt de Vlindertuin een plek waar iedereen die dat wil zijn of haar talent kan ontwikkelen en een bijdrage kan leveren aan de leefbaarheid van de wijk. Met de Vlindertuin erbij heeft de Geitenkamp nu drie plekken die een belangrijke ontmoetingsfunctie hebben. De Beyer, De Wetering en de Vlindertuin, waarbij de laatste zich specialiseert in werk en participatie. Wethouder Martien Louwers (wijkzaken en werk en inkomen) is blij met het de plannen: “Dit plan komt helemaal uit de bewoners zelf, het wordt breed gedragen in de wijk. Dat zijn initiatieven met de grootste kans van slagen. Ik ben heel blij dat het gelukt is om dit van de grond te krijgen.”

Vertrouwd

Geitenkamp is een wijk met relatief veel mensen zonder werk. Het gemeentelijk Team Leefomgeving Noord Oost zet juist daarom in op werkervaringsplekken in een vertrouwde omgeving dichtbij huis, waar bewoners hun eerste stappen kunnen zetten, op weg naar betaald werk. Het feit dat de Vlindertuin voor veel wijkbewoners vertrouwd voelt – veel bewoners hebben er zelf op school gezeten – is een belangrijke factor. De Vlindertuin is daarnaast overigens ook een mooi monumentaal pand.

Buurtmoestuin

Op dit moment zijn er al initiatieven gaande: de stichting Recap en Juuls Atelier activeren  mensen in het kader van de participatiewet. Daarnaast is er een mooi bewonersinitatief onstaan in de vorm van de buurtmoestuin. De intentie is om buurtbewoners die eenzaam of kwetsbaar zijn weer actief te laten worden. De moestuin is zeer laagdrempelig en levert, behalve groente, ook positiviteit, gezondheid en sociale contacten op. Dirk Jan Riphagen, predikant in de wijk vanuit de baptistengemeente, heeft hierin een leidinggevende en coördinerende functie.

Bewonersinitiatief

Het schoolgebouw is sinds 2017 niet meer in gebruik als school. De gemeente wilde het gebouw verkopen, maar kwam daarop terug door het initiatief van buurtbewoners in samenwerking met atelierbeheerder SLAK. De helft van het gebouw is voor deze sociale ondernemingen bestemd, de andere helft voor de kunstenaars. Het gebouw blijft eigendom van de gemeente.

Reacties