Arnhemse buurthuizen en gemeente gaan samenwerken

De Nieuwe Hommel (tevens hoofdgebouw van stichting Rijnstad) in Sint Marten © Zefanja

Buurthuizen en gemeente sluiten convenant voor goed beheer en betere exploitatie: 23 Arnhemse buurthuizen gaan met de gemeente samenwerken. Op zaterdag 5 maart tekenen ze met de gemeente Arnhem een convenant waarin ze daarover afspraken maken. Samen gaan ze de rol en positie van de buurthuizen in de wijk verbeteren De gemeente vindt goed functionerende buurthuizen belangrijk. Ze versterken de netwerken in de wijk. In buurthuizen kunnen mensen elkaar ontmoeten en elkaar leren kennen en waarderen.

Een plek voor iedereen in de buurt

Wethouder Martien Louwers: ‘Buurthuizen hebben een belangrijke functie in de stad. Het zijn laagdrempelige, informele plekken waar iedereen welkom is, waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten en waar verbindingen tot stand komen. Het is echt uniek dat 23 buurhuizen in Arnhem gaan samenwerken, op initiatief van de buurthuizen zelf. Zij gaan daar veel voordeel van hebben. En de inwoners daarmee ook.”

Inzet van vrijwilligers

Buurthuizen draaien vaak voor een groot deel op vrijwilligers. Louwers: ‘Zij zorgen voor een gastvrije ontvangst van de buurtbewoners, helpen met het organiseren van activiteiten en doen ook het beheer van de buurthuizen. Vrijwilligers leggen vaak hun ziel en zaligheid in het werk. Ze steken er veel vrije tijd in. Zij zijn zeer waardevol. Door de onderlinge samenwerking op te zoeken kunnen de buurthuizen veel van elkaar leren en zich nog beter manifesteren in de wijken.’

Goede balans vinden

Buurthuizen lopen vaak tegen dezelfde problemen aan. Ze worstelen bijvoorbeeld met hoe ze hun financiën goed moeten regelen of zoeken hulp bij uitdagingen als de energietransitie en verbouwingen. Daarnaast blijft het een uitdaging om jongeren te bereiken en om een goede balans te vinden tussen alle verschillende bezoekers en gebruikers van een buurthuis. Er ligt veel op het bordje van de vrijwilligers. Het convenant kan zorgen voor verlichting. Samen met de gemeente, de teams leefomgeving gaan de 23 buurthuizen kijken hoe ze beheer en financiën het beste kunnen organiseren en wat passende huisvesting inhoudt. Sommige buurthuizen zijn nieuw en aan het pionieren, andere bestaan al langer en bloeien volop. Allemaal brengen ze hun eigen kennis en ervaring mee, waar de ander van kan leren en profiteren.

Verbindende factor

‘Als samenwerkende buurthuizen zijn wij tevreden met dit resultaat’, zegt Rudolf Beijerman, die namens buurthuis De Lommerd sinds het eerste uur betrokken is bij de samenwerking. ‘Met elkaar en met de gemeente werken we in 2022 aan concrete onderwerpen en een visie voor de komende jaren. Door de samenwerking met de gemeente verwachten we een wenkend perspectief om dit meerjarig voor onze medebewoners te kunnen blijven doen. Buurthuizen zijn een verbindende factor in onze wijken en daarom ook niet weg te denken in de stad. Veel buurthuizen hebben daarom actief meegedacht in de afgelopen maanden.’ 

Ondertekenaars

Het convenant is ondertekend door ’t Huukske, ’t Plein/Kunst op de Bult, Boerderij De Kroon, BTV Elderveld, Buurtfabriek Alteveer/Cranevelt, Buurthuis Elden, Buurthuis Moes (Angerenstein en Paasberg), Buurtvereniging Plattenburg, De Bakermat, De Klup Arnhem, De Lommerd, De Nieuwe Hommel, De Oosthof, De Overkant, De Stadskeuken, De Wasplaats, Dorpshuis Schaarsbergen, Het Klavertje, Huis voor de Wijk, Inloophuis Sint Marten, Onze Buurtfabriek, Vitale Verbindingen, Vredenburcht, en de gemeente Arnhem.

Reacties