Eerste basisbanen ingevuld

Foto Twitter @HetBroekOmhoog - Met elkaar en door jong en oud wordt er gewerkt; aan persoonlijk perspectief, aan onderlinge verbinding en aan gemeenschapszin - tegelwippen

Gastvrouw bij Huis voor de Wijk, assistent bij de Stichting ’t Broek omhoog, medewerkers vintagemeubelen bij Sixty Fruits: vier Arnhemmers die moeite hebben met het vinden van betaald werk, maar wel actief waren als vrijwilliger of via Activerend Werk, zijn nu aan de slag in een basisbaan. Deze zijn bedoeld voor mensen die graag willen werken maar op de reguliere arbeidsmarkt nog geen kans maken. Arnhem wil in totaal 25 basisbanen realiseren en reserveerde daarvoor een budget van circa 500.000 euro, tot eind 2023.

Martien Louwers, wethouder werk en inkomen: “Dat deze inwoners nu een betaalde baan hebben, in plaats van een uitkering maakt een enorm verschil. Niet alleen financieel, maar juist ook meer dan dat. Ze voelen zich meer gewaardeerd en krijgen meer zelfvertrouwen.”

Droom verwezenlijken

Een van de Arnhemmers met een basisbaan is Negash Said Abdelgader. Hij werkt sinds 1 januari als assistent Welzijn bij Stichting ’t Broek Omhoog. Negash heeft een lange weg afgelegd, letterlijk en figuurlijk. Hij heeft hard gewerkt om zijn vrijheid en onafhankelijkheid te realiseren. Mede door deze basisbaan kan hij, zonder afhankelijk te zijn van een uitkering, nieuwe stappen zetten in zijn ontwikkeling. Het geeft hem en zijn werkgever de tijd om zijn droom te realiseren; begeleider Welzijn bij ’t Broek Omhoog. Een ander voorbeeld is Menekse Bal. Zij werkt als gastvrouw in het Huis vóór de Wijk in Immerloo. Op deze plek kan Menekse werken aan haar skills als gastvrouw en haar persoonlijke vaardigheden. “Ze wordt intensief begeleid zodat we van haar een hele goede gastvrouw kunnen maken die klaar is voor het grote werk elders”, aldus Lars Nieuwenhoff, bestuurder bij Huis voor de Wijk.” Bob Houter van Sixty Fruits – een bedrijf dat vintage meubelen opknapt – is enthousiast over de basisbaan. “Het sluit naadloos aan op activerend werk en is werkelijk een brug naar normaal betaald werk. Een groot voordeel is dat ‘van uitkering naar loon’ heel precies wordt begeleid en het de werknemer weinig risico en dus ook weinig stress geeft. De werknemer ervaart dit hele proces als een zeer concrete stap voorwaarts. Dat geeft veel hoop en verwachting.”

Zinvol werk in eigen wijk

Mensen met een basisbaan doen zinvolle werkzaamheden bijvoorbeeld gastheer/gastvrouw in een buurthuis, klusjesman op een school, hulp in de keuken, ondersteunende kracht in een verpleeghuis etc. Soms worden deze werkzaamheden nu via vrijwilligerswerk ingevuld. Arnhem kijkt nadrukkelijk naar de kansen om inwoners die langdurig in de bijstand zitten, in hun eigen woonomgeving aan werk te helpen. Het kan dan gaan om allerlei verschillende werkzaamheden die de leefbaarheid in de wijk verbeteren. De gemeente benadert buurthuizen, welzijnsinstellingen en wijkmanagers met de vraag welke taken er liggen. Voorwaarde is dat de basisbanen geen verdringing op de arbeidsmarkt veroorzaken.

Tussenstap

De basisbaan is óók een mogelijkheid voor inwoners die op dit moment via ‘activerend werk’ aan de slag zijn, maar die de stap naar een betaalde baan nét niet kunnen maken. Voor hen is de basisbaan een tussenstap. Zo doen ze extra ervaring op en krijgen ze meer vertrouwen in hun eigen kunnen. De basisbaan is dan de opstap naar een plek elders op de arbeidsmarkt.

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) reeds pleitte in hun rapport ‘Het betere werk’ d.d. januari 2020’ al voor basisbanen om ervoor te zorgen dat juist deze doelgroep die weinig kansen op de arbeidsmarkt heeft, die kansen wel krijgt. Arnhem heeft de basisbaan omarmd en is de eerste gemeente in Gelderland waar inmiddels basisbanen zijn gecreëerd.

Reacties