‘Arnhemse woningbouw moet een diverser aanbod krijgen’

Tijdens de behandeling van de Arnhemse meerjarenbegroting werd een amendement ingediend met de titel ‘Bouwen wat nodig is!’. Dit amendement heeft tot doelstelling het college duidelijk te maken dat er in de woningbouwplannen rekening gehouden moet worden met de werkelijke vraag en behoefte. Ook moet er ingezet worden op een gevarieerd aanbod. Dat wil zeggen koopwoningen in het betaalbare en hogere segment, middenhuurcategorie en sociale woningbouw. Hierbij moet er aandacht zijn voor bijzondere doelgroepen, eenpersoonshuishoudens en mensen met een beperking of zorgvraag maar dit stond al in het voorstel van het college. Verder voegt het amendement toe dat er over de opgave voor de sociale woningbouw regionaal overleg gevoerd dient te worden. Dit amendement moet er volgens de indieners voor zorgen dat de algemene doelstellingen van het beleid en de concrete ambities voor de lange termijn met elkaar in overeenstemming zijn.

‘De regio doet te weinig aan sociale woningbouw’

Het amendement werd ingediend door de raadsleden Menno Loos (VVD), Klaartje van Dillen (CDA), Sjoerd Dijk (D66) en Nathalie Nede (ChristenUnie). Politiek verslaggever Huibert Veth sprak hierover met Klaartje van Dillen. Mevr. van Dillen geeft aan gezien te hebben dat wonen een beetje vernauwd in de begroting terecht was gekomen en dat er niet meer over alle type woningen gesproken werd. Volgens haar heeft de wethouder nog onvoldoende zicht op de behoefte binnen de Arnhemse woningmarkt en moet dit onderzocht worden. Ze vindt dat Arnhem al veel doet op het gebied van sociale woningbouw maar dat de regio hierin achterblijft. Tot slot zegt ze dat het CDA zijn energie met name inzet voor de midden en hogere segment woningen.

Dit is een productie van RTV Arnhem.

Reacties