Christel van der Burgprijs uitgereikt

Gisteren 19 februari heeft directeur SWOA Anita Huisman aan twee vrijwilligers de Christel van der Burgprijs uitgereikt. Het is de 5e keer in 17 jaar dat deze prijs is toegekend. Eva Hupkes en Josefien van de Kamp zijn vrijwilligers van het project “Levensboeken”.

SWOA – Stichting Welzijn Ouderen Arnhem – kent sinds 2001, het jaar van de vrijwilliger, de Christel van der Burg prijs. Met deze prijs erkent SWOA dat in de ontwikkeling van de vele producten en diensten een creatieve inbreng van vrijwilligers noodzakelijk is om de missie van SWOA vorm te geven.

Eva is mede initiatiefnemer van het project Levensboeken. Eind 2011 gestart als vrijwillige medewerker. In de loop der jaren alle voorkomende werkzaamheden gedaan variërend van zelf schrijven, trainen tot co√∂rdineren. Eva stopt nu met haar werkzaamheden en wij bedanken haar voor al haar inzet.

Josefien is begin 2012 gestart als schrijver en vrijwillige medewerker in ondersteunende zin en al snel doorgegroeid tot medecoördinator. We hopen dat Josefien vol enthousiasme door gaat bij het project Levensboeken.

Hun jarenlange inzet heeft een stabiel zelfstandig goed draaiend project levensboeken opgeleverd. Goed getrainde vrijwillige schrijvers tekenen het levensverhaal op van ouderen (vertellers). Resulterend in een mooi boek om te herlezen en om de levensgeschiedenis te bewaren voor een volgende generatie. Het levensboek heeft daarnaast een duidelijke relatie met de ( geestelijke) gezondheid. Levensboeken is een voorbeeld voor andere projecten!

Er gelden strenge criteria bij deze prijs. Zo moet de vrijwilliger aanwijsbaar en op unieke wijze hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van een product of dienst van SWOA, moet die bijdrage ertoe hebben geleid dat direct of indirect een substantiële bijdrage is geleverd aan het zelfstandig blijven functioneren van grote groepen ouderen in Arnhem en moet de vrijwilliger stimulerend zijn geweest en een goede samenwerking tot stand hebben gebracht met andere betrokkenen. De prijs bestaat uit een beeldje van Ger van Tankeren “Dynamisch team” en een oorkonde.

Het feit dat afgelopen winter het 105e levensboek gedrukt is, laat zien hoe groot het project mede dankzij de inzet van Eva en Josefien nu is. Het Levensboek is altijd op zoek naar vrijwilligers (schrijvers) en vertellers, mocht je interesse hebben, kun je hiervoor contact opnemen via levensboeken@swoa.nl.

 

 

Reacties