Rozenkruisers: 80 jaar in Gelderland, 25 jaar in Arnhem

Met als aanleiding het tachtigjarig jubileum van de School van het Rozenkruis in de provincie Gelderland én het feit dat het Centrumgebouw aan de Velperweg 58 in Arnhem 25 jaar geleden in gebruik genomen, wordt op zondagmiddag 4 maart van 14.00 – 16.30 een bijzondere openbare bijeenkomst gehouden in Hotel Haarhuis aan het Stationsplein.

Lectorium Rosicrucianum

Het Lectorium Rosicrucianum, ook Internationale School van het Gouden Rozenkruis geheten, is een internationaal gnostischhermetisch genootschap, gebaseerd op de leringen van de klassieke Rozenkruisers. Er is bij veel mensen tegenwoordig een verlangen naar het spirituele. Hiervoor is de ontwikkeling van de ziel essentieel, maar hoe gaat dat en hoe doe je dat? In Arnhem is deze moderne gnostieke geestesschool al 25 jaar actief.

Tachtig jaar School van het Rozenkruis in Gelderland

Omdat de Rozenkruisers dit jaar 80 jaar in Gelderland werkzaam zijn, wordt op zondagmiddag 4 maart van 14.00 – 16.30 een bijzondere openbare bijeenkomst gehouden met als thema: SPIRITUEEL DRIELUIK – GROEIEN VAN EGO NAAR ZIEL in Hotel Haarhuis – Stationsplein 1 – Arnhem.

Het gevarieerde programma bestaat uit een interactieve lezing, Groeien van ego naar ziel – met daarna een inspirerende Power Point presentatie van zielgerichte afbeeldingen en tot slot Beeldspraak en Bezinning een serie ziel-aansprekende teksten die afgewisseld worden met muziek.

Daarnaast is er een banner-expositie over het werk van de School van het Rozenkruis en een uitgebreide boekentafel over het onderwerp van deze middag. De toegang is gratis.

De innerlijke aard van de mens

De School van het Rozenkruis is een academie voor zieleontwikkeling – een instituut voor de bestudering van de mysteries van de essentiële innerlijke aard van de mens. Zo krijgen spirituele zoekers onderricht in het bevrijden van het enorme potentieel dat ligt besloten in de geestelijke aard van de mens.

Meer informatie op www.rozenkruis.nl/arnhem

Reacties