ChristenUnie in de bres voor Kledingbank

Vorige week stelde Daniël Becker, fractievoorzitter ChristenUnie, mondelinge vragen aan GroenLinks-wethouder Ronald Paping over het gedwongen vertrek van de Kledingbank op de huidige locatie bij woningcorporatie Portaal. De Kledingbank verstrekt gratis kleding aan mensen in financiële moeilijkheden of vluchtelingen. Dit kan overigens alleen met een verwijzing. Het appartementencomplex Kleine Oord waar de Kledingbank nu gevestigd zit, is toe aan een opknapbeurt. Aan het einde van het jaar zal de Kledingbank moeten vertrekken. Dhr. Becker wil weten of de wethouder bekend is met de situatie en wat hij van plan is eraan te gaan doen.

Reactie wethouder Paping

Dhr. Becker zal lastigere avonden hebben gekend in zijn politieke loopbaan want de wethouder geeft direct aan de dag ervoor de Kledingbank bezocht te hebben. Hij heeft hier enthousiaste vrijwilligers ontmoet en zowel hij als het college is overtuigd van de belangrijke functie van de Kledingbank voor de stad. Lastig is dat Portaal de Kledingbank lange tijd kosteloos een plaats heeft geboden vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid met de stad. De wethouder weet niet of zij hier in de toekomst ook weer bereid toe zullen zijn. De wethouder overspeelt zijn hand een beetje door aan te geven dat hij er ‘alles aan zal gaan doen’ om tijdig een goede vervangende locatie voor de Kledingbank te vinden. Dhr. Becker maakt hier handig gebruik van door wat theatraal enthousiast op deze toezegging te reageren dat ‘alles wel heel veel is’. Dhr. Paping leert het politieke spel snel door zijn woorden te vervangen voor ‘we zullen in elk geval ons best doen’.

Voedselbank voor Dieren

Van deze toegefelijkheid hoopt dhr. de Groot, fractievoorzitter Partij voor de Dieren, ook gebruik te maken door aan te geven dat de ‘Voedselbank voor Dieren’ ook per 1 juli uit zijn locatie moest. ‘Als de wethouder toch op zoek gaat naar ruimte zou het fijn zijn deze voedselbank mee te nemen, ook dit is een goed initiatief.’ Ook hierin geeft de wethouder aan mee te willen denken maar hij is onvoldoende op de hoogte van het initiatief en de situatie om hier een toezegging over te kunnen doen.

Op dit moment bedraagt de wachtlijst van de Kledingbank zeven weken dus alle extra hulp voor deze stichting is meer dan welkom.

Reacties