Coehoorn Centraal: bouwen aan een creatieve toekomst

Dat Arnhem veel creatief talent en creatieve ondernemers kent, is bij velen in onze stad bekend. Toch hapert het nog wat aan de bekendheid van deze creatieve waarde van de stad buiten de gemeentegrenzen. Het initiatief ‘Coehoorn Centraal’ moet een bijdrage leveren aan die bekendheid, maar ook aan de bundeling van krachten, zodat de stad economisch gaat profiteren van haar creatieve rijkdom.

Door Stichting Coehoorn Centraal

Na vijf jaar experiment

Wat begon als een tijdelijk project, eindigend op 1 september 2018, is uitgegroeid tot een project met toekomst. In een recent gezamenlijk persbericht van de gemeente Arnhem én Coehoorn Centraal heet het: ‘Het vijf jaar geleden gestarte experiment om van Coehoorn een broedplaats van talent te maken wordt structureel. Creatieve ondernemers krijgen hier volop kans voor kruisbestuiving met andere ondernemers en om door te groeien. Daarnaast komen er woningen en als kers op de taart: een prachtig park als hart van het gebied. Dat staat in de ‘Gebiedsvisie Coehoorn Creatieve Wijk’, die het college van Burgemeester en Wethouders heeft vastgesteld.’

Creatieve sector zichtbaar in de stad

Met Coehoorn Centraal is een plek ontstaan dat naast het Modekwartier en locaties als IPKW, de creatieve sector in de stad letterlijk zichtbaar maakt. Je kunt het bezoeken, ondernemers ontmoeten, en als ondernemer je onderdeel voelen van een stimulerende en ondernemende gemeenschap. Inmiddels is de waarde van het initiatief breed erkend. Alleen werkende ondernemers die 5 jaar geleden naar Coehoorn kwamen, groeien door onderlinge samenwerking uit tot werkgevers met meerdere werknemers en prachtige omzetten.

Wonen, werken, maatschappelijke ruimtes

De Stichting Coehoorn Centraal en de ondernemers worden in de toekomstige plannen eigenaar van drie bestaande gebouwen. Twee andere gebouwen worden getransformeerd naar een combinatie van wonen en werken. Tussen het huidige park en het Nieuwe Plein komt een nieuw gebouw, met een mengeling van wonen, werken en gemeenschappelijke ruimtes op de begane grond. Er komen circa 70 woningen bij, waarvan ongeveer een derde sociale huurwoningen zijn. Een deel van de woningen wordt gebouwd in ‘collectief particulier opdrachtgeverschap’ (CPO). Bij deze vorm van woningbouw hebben de toekomstige samenwerkende bewoners volledige zeggenschap over de uiteindelijk te realiseren woningen.

Centraal in het gebied blijft het publiek toegankelijke park, dat een meer prominente plaats in het gebied krijgt als verbindend element tussen de gebouwen en de bestaande wijk.

Creatief en economisch

‘Wat vijf jaar geleden ontstond als een mooi experiment, is inmiddels uitgegroeid tot een niet weg te denken en uniek deel van Arnhem’, vindt wethouder Roeland van der Zee. ‘Een inspirerende omgeving die een vaste plek in Arnhem heeft verworven. Pure culturele rijkdom. Daar zijn we als stad trots op. Met deze plannen blijft dat behouden voor Arnhem.’ In de binnenkort op deze website te publiceren interviews komen enkele van de Coehoornondernemers aan het woord. Hun verhalen maken duidelijk waarom Coehoorn voor hen, en voor de stad, van waarde is: creatief en economisch.

Wij danken Stichting Project/Chris Zeevenhooven voor het mogelijk maken van deze vijf portretten.

Lees meer achtergrond op Arnhem Direct en/of download de gebiedsvisie

Reacties